Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Görseldeki ismin çeşidi nedir? a) Cins isim b) Özel isim c) Güzel isim 2) Aşağıdaki kelimelerin hangisi özel isimdir? a) Kavun b) Karpuz c) Karabük 3) Aşağıdakilerden hangisi farklı düşünceye yönlendiren kelimelerden değildir? a) Ancak b) Gibi c) Fakat 4) Aşağıdakilerden hangisi özel isim değildir? a) ANKARA b) İSTANBUL c) OKUL 5) Aşağıdaki özel isimlerin hangisinin yazılışı doğrudur? a) Şebnemin b) Şebnemler c) Şebnemde 6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? a) Altın Safran İlkokulu'nda okuyorum. b) Arkadaşım Ahmetin burnu kanadı. c) Ailem Karabüklü. 7) Vatan kelimesinin eş anlamlısı nedir? a) Yurt b) Millet c) Ulus 8) Özel isimlere getirilen bazı ekler kesme işareti ile ayrılmaz.Aşağıdakilerden hangisi bu anlatıma örnektir? a) Kiler b) Aliler c) Mevsimler 9) Aşağıda özel isimlere getirilen eklerin hangisi doğru ayrılmıştır? a) Ayşe'ler b) Ece'gil c) Hakan'ın 10) Aşağıda verilen cümlelerin hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır? a) Kardeşim Ankara'dan yola çıkmış. b) Teyzem Mardin'e gidecek. c) Tanıştığım kadın Safranbolu'lu.

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler