Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Mitoz bölünmenin kromozomların ekvator düzleminde dizilmesi aşağıdaki safhaların hangisinde olur? a) Metafaz b) Anfaz c) Profaz d) Telofaz 2) Hücre bölünmesi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? a) Mitoz hücre bölünmesinde kromozom sayısı sabit kalır.  b) Mayoz bölünme sonucu oluşan hücre kesinlikle yumurtadır.  c) Eşeysiz üreyen canlılarda mayoz bölünme görülmez.  d) Bir canlıda hem mitoz hem de mayoz bölünme görülebilir. 3) 2n = 60 kromozomlu bir ineğin bir hücresi ardı ardına üç mitoz ve bir mayoz bölünme geçirdiğine göre sonuçta oluşan hücre sayısı ve kromozom sayısı nedir?  a) 32 hücre, 30 kromozom b) 16 hücre, 60 kromozom  c) 32 hücre, 60 kromozom  d) 16 hücre, 30 kromozom

mitoz ve mayoz bölünme

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler