Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Bitki hücresini hayvan hücresinden ayıran organel hangisidir? a) E.R. b) kloroplast c) mitokondri d) ribozom e) koful f) golgi cisimciği 2) 200 sitozin ve 1400 adenin bulunduran bir hücre(yeteri kadar fosfat ve şeker vardır.) kaç tane nükleotit oluşturulur? a) 1400 b) 200 c) 1609 d) 1200 e) 1000 f) 1600 3) Mitoz bölünme ile ilgili hangisi doğrudur? a) 2 aşamadan oluşur. b) Anafaz sırasında homolog kromozomlar kutuplara çekilir. c) Kromozom sayısı 2n den n olur. d) İnsan vucudunda 44 kromozom bulunur. e) Hayvan hücrelerinde sitokinez boğumlama ile gerçekleşir. f) Bölünme sırasında 7 hücre oluşur. 4) DNA, Kromozom, Gen, Nükleotit, Hücre'yi basitten karmaşığa sıralarsak sondan üçüncü hangisi olur? a) Kromozom b) DNA c) Gen  d) Nükleotit e) Hücre 5) DNA'nın açılımı? a) deoksiribonükleikasit b) deoksiriboznükleotitasit c) deoksinirbozanasit d) deokişiliközelliikleri e) DNA, DNADIR AÇILIMINI BİLMİYORUM 6) Hangisi büyük yapılı bir organik bazdır? a) adenin b) timin c) sitozin d) fosfat e) deoksiriboz 7) Hangi 2 organik baz arsıdaki hidrojen bağı sayısı doğru verilmiştir? a) G-2-C b) A-3-T c) A-2-T d) G-4-c 8) Hangisi ilkel hücrenin temel kısımlarından biri değildir? a) Hücre Zarı b) Sitoplazma c) Çekirdek d) DNA 9) Hangisi hücreleri inceleyen bilim dalıdır? a) sitoloji b) biyoloji c) hücreloji d) histoloji 10) Hangi bilim dalı dokuları inceler? a) sitoloji b) biyoloji c) hücreloji d) histoloji 11) Hangisi bitki hücrelerinde yoktur? a) hücre çeperi b) kloroplast c) sentriyoller d) koful e) mitokondri 12) Bir özelliği temsil eden ve bu karakterin yavru döllere aktarılmasını sağlayan DNA parçasına ne denir? a) hücre b) kromozom c) dna d) gen e) nükleotit 13) DNA da A-T-C-A-G-G gibi bir sıralama var. Karşı tarafındaki sıralama nasıl olur? a) T-A-G-T-C-G b) T-A-G-T-C-C c) T-A-C-T-C-C d) A-A-G-T-C-C e) T-A-G-A-C-C f) T-A-G-T-B-C 14) Hücre=1 Organ=2 Sistem=3 Doku=4 Organizma=5 basitten karmaşığa sıralayın. a) 1-3-2-5-4 b) 1-4-2-3-5 c) 5-1-4-2-3 15) Bir hüce 4 kez mitoz geçirirse kaç hücre oluşur? a) 11 b) 12 c) 13 d) 14 e) 15 f) 16 16) Mayoz hangi hücrelerde görülür? a) üreme hücreleri b) üreme ana hücreleri 17) Hangisi mayoz bölüne ile ilgili doğrudur? a) Tek aşamada gerçekleşir. b) Parça değişimi Profaz 2 evresinde görülür c) Her hücre sadece 1 kez mayoz geçirebilir. d) Tür içide hep kromozom sayıları artar.

Fen Bilimleri 7.Sınıf 2.Ünite Genel tekrar Organeller-DNA-Mitoz-Mayoz

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler