Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) MUSTAFA KEMAL'İN GİTTİĞİ OKULLARDAN DEĞİLDİR? a) SELANİK ASKERİ RÜŞTİYESİ b) HARP AKADEMİSİ c) 19 MAYIS İLKOKULU 2) Yurdumuzun İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi hangi antlaşma ile olmuştur? a) Lozan Antlaşması   b) Moskova Antlaşması  c) Mondros Antlaşması 3) Aşağıdaki savaşlardan hangisi Kurtuluş Savaşı sırasında olmamıştır? a) Birinci İnönü Savaşı b) Çanakkale Savaşı   c) Sakarya savaşı 4) Türk ordusunun kurtuluş mücadelesinde kazandığı ilk zafer hangisidir? a) Başkomutanlık Meydan Savaşı   b) Sakarya Meydan Savaşı c) I.İnönü Savaşı 5) Aşağıdakilerden hangisi kongrelerden biri değildir? a) Sivas   b) Denizli   c) Erzurum   6) Mustafa Kemal Paşa’ya hangi savaştan sonra “Gazilik” unvanı ve “Mareşallik” rütbesi verilmiştir? a) Büyük Taaruz   b) II. İnönü   c) Sakarya Savaşı   7) “İzmir’de düşmana ilk kurşunu sıkan kişiydi. Milli direnişin kahramanlarındandı.”Sözü edilen kişi, kimdir? a) Hasan Tahsin   b) Demirci Efe c) Şahin Bey 8)  Düşman işgaline karşı halkın oluşturduğu düzensiz birliklere ne ad verilmiştir? a) Ordu b) Misak-ı Milli c) Kuvayımilliye 9) Aşağıdakilerden hangisiKurtuluş Savaşı'nda Batı Cephesi'nde mücadele eden milli kahramanlarımızdandır? a) Şahin Bey b) Yörük Ali Efe c) Ali Saip Bey 10) Maraş'ta Fransız ve Ermenilere karşı koyan halk kahramanı kimdir? a) Şerife Bacı b) Ali Saip Bey c) Sütçü İmam

MİLLİ MÜCADELE

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler