Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Peygamberimizin doğumu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (10 PUAN) a) 571 yılının Rebiülevvel ayının 12. gecesi doğmuştur. b) Mekke'de doğmuştur. c) Doğmadan önce babası vefat etmiştir. d) Medine'de doğmuştur. 2) Peygamberimizin yakınlarıyla ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? (10 PUAN) a) Abdullah-Babası b) Abdulmüttalip-Dedesi c) Halime-Annesi d) Hamza-Amcası 3) Peygamberimizin yakınlarıyla ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? (10 PUAN) a) Ümmü Eymen-Dadısı b) Ebu Talip-Amcası c) Amine-Annesi d) Ebu Cehil-Amcası 4) Peygamberimize ismini kim vermiştir? (10 PUAN) a) Amcası Ebu Talip b) Dedesi Abdulmüttalip c) Babası Abdullah d) Annesi Amine 5) Peygamberimizin süt annesinin adı nedir? (10 PUAN) a) Halime b) Amine c) Zeynep d) Ümmü Eymen 6) Peygamberimizin babası Abdullah nerede vefat etmiştir? (15 PUAN) a) Yesrib b) Mekke c) Taif d) Ebva 7) Peygamberimizin annesi Amine nerede vefat etmiştir? (15 PUAN) a) Yesrib b) Mekke c) Taif d) Ebva 8) Peygamberimiz de dahil olmak üzere hangisi Mekke'de doğan çocukların süt annelere verilmesinin nedenlerinden biri değildir? (15 PUAN) a) Mekke havasının çok sıcak olması b) Mekke toplumunda annelerinin kendi çocuklarını emzirmesinin yasak olması c) Çocukların Arapça'yı açık ve düzgün bir biçimde öğrenmeleri d) Çocukların sağlıklı bir şekilde büyüyebilmeleri 9) Peygamberimizin annesi vefat ettikten sonra onun bakımını ve koruyuculuğunu kim üstlenmiştir? (10 PUAN) a) Dedesi Abdülmüttalip b) Amcası Ebu Talip c) Amcası Hamza d) Amcası Abbas 10) Peygamberimizin dedesi vefat ettikten sonra onun bakımını ve koruyuculuğunu kim üstlenmiştir? (10 PUAN) a) Amcası Abbas b) Amcası Ebu Talip c) Amcası Hamza d) Amcası Ebu Lehep 11) Peygamberimizin çocukluğuyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (15 PUAN) a) Doğduktan kısa bir süre sonra süt anneye verilmiştir. b) Altı yaşında annesi vefat etmiştir. c) Sekiz yaşında dedesi vefat etmiştir. d) On yaşında amcası Ebu Talip vefat etmiştir. 12) Peygamberimiz amcası Ebu Talip ile ticaret için Şam'a doğru gittiğinde yolda kendisindeki peygamberlik alametlerini fark eden rahip kimdir? (15 PUAN) a) Varaka b. Nevfel b) Bahira c) Osman B. Hüveyris d) Zeyd b. Amr 13) Peygamberimizin gençlik yıllarında katıldığı haksızlıklarla mücadele maksadıyla kurulan birliğin adı nedir? (15 PUAN) a) Hilfü'l-Fudul b) Darü'n-Nedve c) Medine Sözleşmesi d) Hudeybiye Antlaşması 14) Peygamberimizin ticaret kervanlarında görev aldığı ve daha sonra evlendiği ilk eşi kimdir? (10 PUAN) a) Hz. Aişe b) Hz. Hatice c) Hz. Mariye d) Hz. Hafsa 15) Hangisi Peygamberimizin eşi Hz. Hatice'den olma bir çocuğu değildir? (10 PUAN) a) Kasım b) Abdullah c) İbrahim d) Fatıma 16) Peygamberimizin eşi Hz. Hatice'den sonra evlendiği ve İbrahim adında bir çocuğu olduğu eşi hangisidir? (15 PUAN) a) Hz. Aişe b) Hz. Hafsa c) Hz. Sevde d) Hz. Mariye 17) Kabe'nin bakımı sırasında yerine konulmasında anlaşmazlık çıkan ve sonuçta Peygamberimizin kendi elleriyle yerine koyduğu taş hangisidir? (10 PUAN) a) Makam-ı İbrahim b) Hacerü'l-Esved c) Hicr-i İsmail d) Rükn-i Yemani 18) Peygamberimizin peygamberlik dönemi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (15 PUAN) a) 25 yaşında peygamberlik görevi verilmiştir. b) 23 yıl peygamberlik görevini yerine getirmiştir. c) Peygamberliğinin Mekke dönemi tevhid inancının yerleşmesi dönemidir.  d) Peygamberliğinin Medine dönemi İslam’ın kurumsallaştığı ve devlet hâline geldiği dönemidir. 19) Peygamberimize gelen ilk vahiy nerede ve ne zaman gelmiştir? (10 PUAN) a) Sevr Mağarası-632 b) Hira Mağarası-610 c) Mekke-571 d) Medine-622 20) Peygamberimize gelen ilk vahiy ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (10 PUAN) a) Vahyi getiren melek Cebrail'dir. b) 610 yılı Ramazan ayının Kadir Gecesi'nde gelmiştir. c) Gelen vahiy Bakara Suresi'nin ilk beş ayetidir. d) Nur Dağı'nın Hira Mağarası'nda gelmiştir. 21) İlk gelen vahiyden sonra korku ve endişeye kapılan Peygamberimizi, Hz. Hatice kimin yanına götürmüştür? (15 PUAN) a) Hz. Ebu Bekir b) Amcası Ebu Talip c) Rahip Bahira d) Varaka b. Nevfel 22) Peygamberimizin peygamberliğinin ilk yılları hakkında verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? (15 PUAN) a) Peygamberimiz Cebrail'i karşısında görüp vahyi alınca korku ve endişeye kapıldı. b) İlk vahiyden sonra vahyin tekrar gelmesi bir süre kesildi. c) Vahyin tekrar başlandığı ayetler Peygamberimizi İslam davetiyle sorumlu kılan ilk ayetlerdi. d) Peygamberimiz İslam'a davetle sorumlu kılındıktan hemen sonra tüm Mekkelileri açık bir şekilde İslam'a davet etti. 23) Peygamber olarak görevlendirildikten sonra Peygamberimize ilk inanan kişiler hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (15 PUAN) a) İlk inanan kişi eşi Hz. Hatice olmuştu. b) İlk inananlardan biri de kendisini koruyup kollayan amcası Ebu Talip olmuştu. c) Hz. Ebu Bekir sadık dostundan İslam'a davet alınca hemen kabul etmişti. d) Henüz küçük yaşta olmasına rağmen ilk inananlardan biri de Hz. Ali olmuştu. 24) Peygamberimiz bir araya geldiği akrabalarıyla olan görüşmesinde İslam'a davette kendisine karşı çıkan amcası hangisidir? (20 PUAN) a) Ebu Lehep b) Ebu Talip c) Hamza d) Abbas 25) Hangisi Mekkeli Müşriklerin Peygamberimizi İslam davetinden vazgeçirmek için başvurdukları yollardan biri değildir? (15 PUAN) a) Peygamberimizin ve Müslümanların Kâbe’de yaptıkları ibadete engel olmaları b) Mekke dışında Peygamberimizin ve Müslümanların dinlerini rahatça yaşayabilecekleri bir yer teklif etmeleri c) Peygamberimizi karalamak için ona “şair, kâhin, büyücü, hasta” vb. şeylerle alay ve hakaret etmeleri d) Peygamberimizi davetinden vazgeçirmek için ona makam, mevki ve para teklifinde bulunmaları 26) Mekke'deki baskı ve işkencelerden bunalan Müslümanların ilk olarak hicret ettiği yer neresidir? (10 PUAN) a) Habeşistan b) Yesrib c) Taif d) Şam 27) Mekkeli Müşriklerin ileri gelenlerinin önemli konuları konuşmak için toplandıkları yer neresidir? (20 PUAN) a) Darü'l-Erkam b) Darü'n-Nedve c) Taif d) Ebva 28) Müslümanların davetin gizli olarak yapıldığı ilk zamanları toplanıp bir araya geldikleri yer neresidir? (20 PUAN) a) Hira Mağarası b) Sevr dağı c) Darü'l-Erkam d) Kâbe 29) Peygamberimizin en büyük destekçilerinden olan amcası Ebu Talip ile Hz. Hatice'nin kısa aralıklarla vefat ettiği yıl "Hüzün Yılı" olarak adlandırılır. (5 PUAN)  a) DOĞRU b) YANLIŞ 30) Peygamber Efendimizin bir gece yarısı Mescid-i Haram’dan, çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksâ’ya mucizevi bir seyahat yapmasına ne denir? (15 PUAN) a) İsra b) Mirac c) Hicret d) Yesrib 31) Peygamberimizin Mescid-i Aksâ’dan göğe yükselişine ve Allah (c.c.) katına çıkışına ne denir? (15 PUAN) a) İsra b) Mirac c) Hicret d) Yesrib 32) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin Mirac'ta Allah'ın kendisine verdiği hediyeler arasında değildir? (15 PUAN) a) Bakara suresi 285-286. Ayetleri b) Namazın beş vakit olarak farz kılınması c) Şirk hariç, müminlerin günahlarının affedilmesi d) Haccın farz kılınması 33) Müslümanların ilk kıblesi neresidir? (20 PUAN) a) Mescid-i Haram b) Mescid-i Kuba c) Mescid-i Aksa d) Mescid-i Nebi 34) Peygamberimizin artık Mekke'de İslam'ı yayma fırsatı kalmadığını anlayınca yeni yurt arayışında ilk olarak nereye gitmiştir? (15 PUAN) a) Ebva b) Taif c) Yesrib d) Şam 35) Peygamberimiz ile Yesrib'ten gelen grup nerede görüşmüşlerdir? (10 PUAN) a) Akabe b) Taif c) Hira Mağarası d) Sevr Dağı 36) Peygamberimizin Yesribli Müslümanlara İslam'ı öğretmesi için olarak görevlendirdiği kişi kimdir? (15 PUAN) a) Hz. Ebu Bekir b) Hz. Osman c) Musab b. Umeyr d) Cafer b. Ebu Talip 37) Peygamberimiz hicrete çıkmadan önce kendisine emanet edilen şeyleri sahiplerine bırakması için geride bırakıp kendi yatağına yatırdığı kişi kimdir? (15 PUAN) a) Hz. Ebu Bekir b) Hz. Ömer c) Hz. Osman d) Hz. Ali 38) Peygamberimiz Yesrib'e hicrete kiminle birlikte çıkmıştır? (10 PUAN) a) Hz. Ebu Bekir b) Hz. Osman c) Hz. Hamza d) Hz. Ömer 39) Peygamberimizin Yesrib'e hicret ettikleri sırada Mekkeli Müşriklerden kaçmak için sığındıkları yer neresidir? (10 PUAN) a) Hira Mağarası b) Sevr dağı c) Habeşistan d) Akabe Tepesi 40) Peygamberimiz ile Hz. Ebu Bekir'in hicreti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (15 PUAN) a) Öncelikle doğrudan Yesrib'e değil, ters istikamette olan Sevr Dağı'na gitmişlerdir b) Sevr Dağı'nda kaldıkları sırada Hz. Ebu Bekir'in kızı Esma onlara yiyecek getiriyordu. c) Mekkeli Müşriklerin Sevr Dağı'na geldiklerini anlayınca hemen sığındıkları yerden çıkmışlardır. d) Amr bin Füheyre isimli çoban, akşamları sürüsünü Sevr Mağarası'na doğru getirerek onlara süt veriyordu 41) Müşriklerin Peygamberimizi yakalayanlara vereceği ödülden haberdar olup Peygamberimiz ve Hz. Ebubekir’i yakalamak için yola çıkan kişi kimdir? (20 PUAN) a) Ebu Cehil b) Süraka c) Ebu Süfyan d) Velid ibn-i Muğîre 42) Peygamberimiz ve Hz. Ebu Bekir'in Yesrib'e varman hemen önce dinlenip bir süre kaldıkları köy neresidir? (15 PUAN) a) Ebva b) Taif c) Kuba d) Ranuna 43) Hicret esnasında Cuma namazının farz kılınması ile birlikte ilk Cuma namazı nerede kılınmıştır? (15 PUAN) a) Kuba Mescidi b) Ranuna Vadisi c) Hira Mağarası d) Sevr Dağı 44) Yesrib şehrinin hicretten sonraki ismi ne olmuştur?  (15 PUAN) a) Medinetü'r-Rasul b) Mescid-i Nebi c) Mescid-i Aksa d) Mescid-i Haram 45) Aşağıdakilerden hangisi Medine'ye hicretin başlıca sebepleri arasında gösterilemez? (15 PUAN) a) Mekke’deki baskı ve zulmün artması, b) Mekke’de Müslümanların mal, can ve din güvenliğinin kalmaması, c) İslam’ın yaşanmasına izin verilmemesi, d) Medine'de yaşayan halkın soylu kimseler olması 46) Aşağıdakilerden hangisi Medine'ye hicretten sonra Müslümanların hayatlarında gözlenen değişikliklere örnek olarak verilemez? (10 PUAN) a) İbadetleri rahatça yapabildiler. b) Güvenli bir hayata kavuştular. c) Mekke'den getirdikleri mallarıyla Medine'de rahatça yaşadılar. d) Müşriklerin baskısından kurtuldular. 47) Peygamberimizin devesinin adı nedir? (15 PUAN) a) Kasva b) Sahra c) Basra d) Hadra 48) Peygamberimiz Medine'ye hicret ettikten sonra kalabileceği evi olmadığı için kimin evinde misafir olmuştur? (20 PUAN) a) Ebu Eyyub el-Ensari b) Enes b. Mâlik c) Sa‘d b. Muâz d) Es‘ad b. Zürâre 49) İstanbul'da kabri olan sahabe kimdir? (15 PUAN) a) Enes b. Mâlik b) Abdullah b. Zeyd c) Ebü’d-Derdâ d) Ebu Eyyub el-Ensari 50) Mescid-i Nebi'nin yanında eğitim öğretim faaliyetlerinin yapılması ve kimsesizlerin barınması için inşa edilen bölüme ne ad verilir? (10 PUAN) a) Hazrec b) Kasva c) Suffa d) Kuba 51) Peygamberimiziz Yesrib'e hicretten sonra herkesin barış ve huzur içinde yaşaması için taraflarla imzaladığı antlaşmaya ne ad verilir? (15 PUAN) a) Hudeybiye Antlaşması b) Medine Sözleşmesi c) Hılfü'l-Fudül d) Muahat Antlaşması 52) Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara ne ad verilir? (10 PUAN) a) Ensar b) Bedevi c) Muhacir d) Hadari 53) Medine’ye hicret edenleri misafir eden ve onlara her türlü yardımı yapanlara ne ad verilir? (10 PUAN) a) Muhacir b) Ensar c) Ashab-ı Suffa d) Bedevi 54) Peygamberimizin muhacir ve ensar kardeşliğini ilan etmesine ne denir? (15 PUAN) a) Medine Sözleşmesi b) Muâhât c) Hudeybiye Anlaşması d) Hilfu'l-Fudül 55) Müslümanlar ile Mekkeli Müşriklerin yaptığı ve Müslümanların galip geldiği ilk savaş hangisidir? (15 PUAN) a) Bedir b) Uhud c) Hendek d) Hayber 56) Bedir'in intikamını almak için Mekkeli Müşriklerin Müslümanlarla yaptığı savaş hangisidir? (15 PUAN) a) Uhud b) Hendek c) Hudeybiye d) Hayber 57) Peygamberimizin amcası Hz. Hamza ve birçok Müslümanın şehit olduğu savaş hangisidir? (10 PUAN) a) Bedir b) Hendek c) Hayber d) Uhud 58) Uhud Savaşı'ndan sonra cesaret bulan Mekkeli Müşriklerin Medine'ye hareket etmesiyle gerçekleşen savaş hangisidir? (15 PUAN) a) Hayber b) Hendek c) Hudeybiye d) Mute 59) Hendek Savaşı'nda Medine'nin etrafına hendekler kazılması fikrini veren sahabe kimdir? (20 PUAN) a) Selman b. Farisi b) Hz. Ömer c) Hz. Hamza d) Musab b. Umeyr 60) Peygamberimizin Medine Sözleşmesi'ne aykırı hareket eden Yahudilere karşı düzenlediği sefer hangisidir? (20 PUAN) a) Hendek Savaşı b) Uhud Savaşı c) Hayber Savaşı d) Bedir Savaşı 61) Hudeybiye Anlaşması'nı bozan Mekkeli Müşriklere Karşı Peygamberimizin tavrı nasıl olmuştur? (10 PUAN) a) Yeni bir anlaşma yapılmıştır. b) Mekke fethedilmiştir. c) Onların bu tutumları görmezden gelinmiştir. d) Barış yapmak için elçiler gönderilmiştir. 62) Peygamberimiz nerede ve ne zaman vefat etmiştir? (10 PUAN) a) Mekke-632 b) Mekke-571 c) Medine-632 d) Medine-571 63) I. Yönetim II. Servet III. Sağlık bunlardan hangileri bizlere verilen emanetler arasında sayılabilir? (10 PUAN) a) I ve II b) I ve III c) II ve III d) I, II ve III 64) "Güvenmek, korkudan emin olmak, bir kimseye koruması için geçici olarak verilen şey" anlamlara gelen kavram emanettir. (5 PUAN) a) DOĞRU b) YANLIŞ 65) Ticaret yaparken eksik tartmak, fiyatı gerçek değerinin üzerinde göstermek kul hakkı kapsamına girer. (5 PUAN) a) DOĞRU b) YANLIŞ 66) Devlet bir kurum olduğu için devlet malına zarar vermek kul hakkına girmez. (5 PUAN) a) DOĞRU b) YANLIŞ 67) Kul hakkı Allah'ın affetmeyeceği günahlar arasında sayıldığı için hakkına girilen kişiden helallik alınması gerekir. (5 PUAN) a) DOĞRU b) YANLIŞ 68) İftira, suizan, kötü lakap takma, birini arkadan çekiştirme gibi davranışlar kul hakkına girer. (5 PUAN) a) DOĞRU b) YANLIŞ 69) "...Allah'a yemin ederim ki eğer Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapmış olsaydı, onun da elini keserdim." Peygamberimizin bu hadisi hangi kavramla ilgilidir? (10 PUAN) a) Emanet b) Adalet c) Canın korunması d) Neslin korunması 70) Emanet; haksızlığın karşıtı olup eşit ve denk yapmak anlamlarına gelir. (5 PUAN) a) DOĞRU b) YANLIŞ 71) Başkalarının inançlarına saygı göstermek, farklı inançlarından dolayı onlara kötü davranmamak canın korunması ilkesi ile ilgilidir. (5 PUAN) a) DOĞRU b) YANLIŞ 72) İslam dini malın korunması için çalışmayı teşvik edip hırsızlık, gasp kötü davranışları yasaklamıştır. (5 PUAN) a) DOĞRU b) YANLIŞ 73) Kişinin Allah'a olan sorumluluklarını yerine getirme konusunda hassas olması takva ile ilgilidir. (5 PUAN) a) DOĞRU b) YANLIŞ 74) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? (10 PUAN) a) İnsanlara zarar vermemek- Canın Korunması b) Hırsızlığın suç olması- Malın Korunması c) Helal kazancın teşvik edilmesi- Dinin Korunması d) İçki içmenin haram olması- Aklın korunması

Peygamberimizin hayatı

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler