Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Aşağıdaki isimlerden hangisinin yazımı mutlaka büyük harf ile başlamalıdır? a) Kınalı b) Kalem c) Kedi 2) Yandaki görseli, aşağıdakilerden hangisi tam olarak ifade eder? a) Balığı b) Balık c) Balıklar 3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul isim kullanılmıştır? a) Yasemin okula neden gelmedi? b) Eren tenis için raket seçti. c) Didem kalemlerini bulamadı. 4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok özel isim kullanılmıştır? a) Okumak için Almanya’ya gideceğim. b) Şermin ile Faruk Minnoş’a süt verdi. c) Dağcılar Ağrı Dağı’na zorlu bir tırmanış yapmış. 5) Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi tekil isimlerden oluşmuştur? a) Kaptan- denizler - gemi b) Yoncalar- laleler - güller c) At- aslan - arı 6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ Aslan “ kelimesi özel isim olarak kullanılmıştır? a) Aslanı ilk kez sirkte gördüm. b) Bebeğin adını Aslan koymuşlar. c) Aslan gibi delikanlısın. 7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ Bulut “ kelimesi cins isim olarak kullanılmıştır? a) Bulut bütün gece havladı. b) Bulut ile arkadaşları basketbol oynuyor. c) Bulutlar gökyüzünü sarmış. 8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? a) Bursa'ya hangi tarihte gideceğiz? b) Sana gönderdiğim mektupları aldın mı? c) Sokakta oynarken ömeri gördüm. 9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? a) Dünyanın en güzel dili türkçedir. b) Azra'yı gördün mü? c) Yurdumuzun en uzun ırmağı kızılırmaktır. 10) "Cumhuriyet caddesi Karanfil Sokak Burcu Apartmanı No:5/1 71400 - Kırıkkale" cümlesinde yazım yanlışı yapılmıştır? a) caddesi b) Sokak c) Cumhuriyet 11) Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin yazımı doğrudur? a) Öğretmen'in b) kızılayın c) Karadeniz'in 12) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi tür (cins) adıdır? a) Boncuk b) Maviş c) serçe 13) Hangi sözcüklerin tamamı özel addır? a) Balık - Nane - Konya - Kilim b) Bursa - Damla - Kızılay - Kızılırmak c) Yaprak - Nisa - Yurt - Yozgat 14) Hangi sözcüğün yazımı yanlıştır? a) Çanakkale'ye b) Antalya'lı c) Özlemler 15) "Atatürk, bin dokuz yüz on dokuz yılında samsuna çıktı." cümlesinde hangi sözcüğün yazımı yanlıştır? a) samsuna b) yılında c) çıktı 16) Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin yazımı yanlıştır? a) İstanbul'da b) Arda'nın c) Elifin 17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel adın yazımı yanlıştır? a) Kırıkkale'den Ankara'ya arabayla gideceğiz. b) Yoldan geçerken finoya Ahmet yardım etti. c) En kalabalık ilimiz İstanbul'dur. 18) Aşağıdaki adlardan hangisi özel addır? a) İzmir b) incir c) isim 19) Aşağıdaki özel adlardan hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır? a) Ali'ler b) Tuğra'nın c) Ankara'ya 20) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi tekil addır? a) orman b) ağaçlar c) yapraklar 21) "Çiçekler" sözcüğünün tekil hali hangisidir? a) çiçekçi b) çiçeklik c) çiçek 22) Aşağıdaki adlardan hangisi diğerlerinden farklıdır? a) yular b) fular c) arılar 23) Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir? a) Meyve adları b) Şehir adları c) Eşya Adları 24) "Ali, her gün Hikaye okur." cümlesinde hangi kelime yanlış yazılmıştır? a) Ali b) Hikaye c) okur 25) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? a) Yarın ayşe teyzem gelecek. b) Her sabah Arda ile karşılaşıyoruz. c) Oyunumuza Damla da katıldı. 26) Aşağıdaki tarihlerden hangisinin yazımı doğrudur? a) 10 kasım 1938 b) 23 nisan 1920 c) 29 Ekim 1923 27) Aşağı da bayramlarımız yazılmıştır. Hangisinin yazımı doğrudur? a) Cumhuriyet bayramı b) Ramazan Bayramı c) kurban bayramı 28) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hiç cins ad yoktur? a) Damla otobüse bindi. b) Elif köye gitti. c) Nisa geldi. 29) "Miraç, Çınar Parkı'nda, Karabaş'ı gezdirmeyi çok seviyordu." Cümlesinde kaç tane özel ad vardır? a) 1 b) 2 c) 3 30) "Toka" kelimesinin birden çok varlığı ifade etmesi için sonuna aşağıdaki hecelerden hangisini getirmemiz gerekir? a) -yı b) -lar c) -cı 31) Aşağıdakilerden hangisinin ismi her zaman büyük harfle yazılır? a) elma b) selanik c) gazete 32) Aşağıdaki adlardan hangisi birden fazla varlığı belirtmektedir? a) masa b) kapı c) pencereler 33) “ öğrencilik” kelimesinin hecelerine ayrılışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? a) öğr – en – ci - lik b) öğ – ren – ci - lik c) öğ- renci - lik 34) “Hem cesurdur, hem kurnaz. “ cümlesinde kaç hece vardır? a) 6 b) 7 c) 8 35) “ güçlü “ kelimesinin eş anlamlısı hangisidir? a) şişman b) kuvvetli c) zayıf 36) Aşağıda verilen kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlı değildir? a) doktor – hekim b) uzun – kısa c) fakir – yoksul 37) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır? a) Akıl akıldan üstündür. b) Güler misin ağlar mısın? c) Geze geze dağlar aşınır. 38) “Kalın” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? a) kısa b) ince c) eğri 39) Aşağıdaki kelimeleri alfabetik sıraya koyduğumuzda ilk sırada hangi sözcük yer alır? a) ekmek b) çınar c) kapı 40) Aşağıdaki kelimeleri alfabetik sıraya göre sıralarsak en son sırada hangi sözcük yer alır? a) saat b) silgi c) soba 41) Hangi kelime bir hecelidir? a) millet b) yurt c) ulus 42) ’’koyunlar’’ kelimesi hangi seçenekte hecelerine doğru ayrılmıştır? a) koy-un-lar b) ko-yu-nla-r c) ko-yun-lar 43) "Ali’nin eve geç gelmesine annesi çok üzüldü.” Cümlesinde kaç sözcük vardı? a) 17 b) 7 c) 12 44) ’’ERKEN’’ kelimesinde kaç harf vardır? a) 5 b) 4 c) 3 45) Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümlenin sonunda yer almaz? a) (.) b) (,) c) (?) 46) Alfabemizde kaç harf vardır? a) 29 b) 28 c) 32

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler