Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Amasya Genelgesi'nin hangi maddesinde Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi belirtilmiştir? a) Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır. b) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. c) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. d) Sivas'ta milli bir Kongre toplanacaktır. 2) Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisinde protesto mitinglerinin düzenlenmesini istemiştir? a) Havza Genelgesi b) Amasya Genelgesi c) Sivas Kongresi d) Amasya Görüşmeleri 3) Mustafa Kemal aşağıdaki hangi gelişmeden sonra askerlik görevinden istifa etmiştir? a) İzmir'in işgali b) Temsil Heyetinin Ankara'ya gelişi c) Erzurum Kongresi d) Amasya Genelgesi 4) "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz." Erzurum'da alman bu karar kongre ile ilgili aşağıdakilerden hangisini gösterir? a) Saltanata karşı çıkılmıştır. b) Misakı Millinin özü oluşturulmuştur. c) M. Kemal Kurtuluş Savaşı'nın lideri olmuştur d) Doğu illerinin savunulacağı belirtilmiştir. 5) Erzurum ve Sivas Kongreleri'nde seçilen Temsil Kurulu'nun görevi aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir? a) İstanbul'un İşgali ile b) Batı Cephesi'nin oluşturulmasıyla c) Misak-ı Millînin kabul edilmesiyle d) TBMM'nin açılmasıyla 6) Erzurum Kongresi'nde; "Kuvay-i Milliye'yi etkin ve milli iradeyi hakim kılmak esastır." kararı alınmıştır. Bu kararın uygulama safhasına geçilmesi aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir? a) Sivas Kongresi'nin toplanmasıyla b) TBMM'nin kurulmasıyla c) Mebuslar Meclisinin açılmasıyla d) Amasya Görüşmelerinin gerçekleşmesiyle 7) Sivas Kongresinde Temsil heyeti tarafından Ali Fuat Cebesoy’un batı cephesi komutanlığına atanması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? a) Temsil heyetinin bütün yurdu temsil ettiğinin b) Temsil heyetinin ilk defa yürütme yetkisini kullandığın c) Temsil heyetinin geçici hükümet çalışmalarına başladığının d) Temsil heyetinin silahlı mücadeleyi başlattığının 8) Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi Milli Mücadelenin nasıl yapılacağını belirtmektedir? a) Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır b) İstanbul Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirmemektedir c) Sivas’ta milli bir kongre toplanmalıdır d) Vatanın bütünlüğü milletin istiklali tehlikededir 9) Manda ve himaye fikri kesin olarak nerede alınan kararla reddedilmiştir? a) Erzurum Kongresi b) Amasya Tamimi c) Amasya Görüşmeleri d) Sivas Kongresi 10) Yararlı Cemiyetlerin hepsinin tek bir çatı altında birleştirildiği gelişme? a) Sivas Kongresi b) Erzurum Kongresi c) Amasya Genelgesi d) TBMM'nin açılması 11) Ulusal egemenlik ve Ulusal Bağımsızlık fikri ilk kez nerede ortaya çıkmıştır? a) Erzurum Kongresi b) Mebusan Meclisi c) Amasya Genelgesi d) TBMM'nin açılması 12) Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra yurdu düşman işgalinden kurtarmak amacıyla kurulan teşkilat hangisidir? a) Kuvayi İnzibatiye b) Kuvayi Milliye c) Hilafet Ordusu d) Kuvayi Seyyare 13) İstanbul Hükümetine karşı ilk resmi tepki aşağıdakilerden hangisidir? a) Sivas Kongresi b) Erzurum Kongresi c) Amasya Görüşmeleri d) Amasya Genelgesi 14) Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi'nin kararları arasında yer almaz? a) Kuvayı Milliye'yi etken, milli iradeyi egemen kılmak esastır. b) Sivas'ta ulus adına bir kongre toplanmalıdır. c) Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür parçalanamaz. d) Manda ve himaye kabul edilemez.

8.sınıf -İTÜ GVO İZMİR

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler