Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) yandaki şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) cisim hareket ederse iş yapılır b) cisim hareket etmezse iş yapılır c) sürtünme kuvveti ile uygulanan kuvvet aynı doğrultudadır d) sürtünme kuvveti uygulanan kuvvetten büyükse cisim hareket eder 2) bileşke kuvvet kaçtır? a) 5 b) 6 c) 3 d) 1 3) aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) b) rüzgar enerjisi güneş enerjisine döner c) enerjiler birbirine dönüşemez d) b noktasın da potansiyel enerji en büyüktür 4) yandaki şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür b) mekanik enerji korunur c) toplam enerjiye mekanik enerji denir d) kinetik enerji yükseklik ile doğru orantılıdır 5) potansiyel enerji nedir? a) hareket enerjisidir b) mekanik enerjidir c) toplam enerjidir d) durağan enerjidir 6) yandaki şekillerden hangileri esneklik potansiyel enerjiye sahiptir. a) çekiç b) çekiç-yay c) sapan d) sapan-yay 7) kum zemine bırakılan K ve L cisimlerinden hangisi daha çok batar? a) L cismi b) ikisi de aynı batar c) k cismi d) ikisi de batmaz 8) kinetik enerji nelere bağlıdır? a) kütle b) sürat c) kütle-sürat d) yükseklik 9) kinetik enerjinin birimi nedir? a) joule b) metre c) kilogram d) saniye 10) enerjinin birimi nedir? a) joule b) cm c) km d) kg 11) aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) iş yapabilme yeteneğine enerji denir b) toplam enerji korunur c) enerjiler birbirlerine dönüşebilir d) iki çeşit enerji vardır 12) kütle nedir? a) değişmeyen madde miktarı b) yer çekimi kuvveti c) ay da en fazladır d) birim zamanda alınan yol 13) ağırlık nedir? a) değişmeyen madde miktarı b) kütle çekim kuvvetine denir c) birimi kg dır d) eşit kollu terazi ile ölçülür 14) kütle için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) birimi kg b) eşit kollu terzi ile ölçülür c) dinanometre ile ölçülür d) birimi gr 15) şekildeki araç ile ne ölçülür? a) ağırlık b) kütle c) enerji d) iş 16) şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) ağırlık değişir b) kütle değişmez c) ay da ağırlık daha fazladır d) dünyanın çekim kuvveti daha fazladır 17) ağırlığın birimi nedir? a) newton b) joule c) kg d) m 18) aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) deniz seviyesinden yükseklere çıktıkça ağırlık azalır b) deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça ağırlık artar c) ağırlık değişmez

7. sınıf 3. ünite fen bilimleri

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler