Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) ''Big'' kelimesi hangi eki alır? a) -ier b) -ger c) -est d) -iest 2) He is the ........ man in the world cümlesinde boşluğa hangisi gelmelidir?(happy) a) heppiest b) happy c) hapier d) happyger 3) Bir sıfata ''most'' gelmesi için ne gereklidir? a) Sıfatın tek hece olması b) Sıfatın y harfi ile bitmesi c) Sıfatın 2 veya daha fazla hece olması d) Sesli harf ile bitmesi 4) Bill Gates is the richest man in the world. Kelimesindeki sıfat hangisidir? a) Bill Gates b) World c) Man d) Richest 5) The roast is the most dangerous road in the country. Bu cümledeki sıfat hangisidir? a) most dangerous b) roast c) most d) country 6) Hangisi bir düzensiz sıfattır? a) happy b) big c) good d) thin 7) The Best hangi kelimenin sıfat halidir? a) good b) big c) happy d) richest 8) ''Y'' harfi ile biten bir sıfata gelen ek hangisidir? a) most b) iest c) düzensiz sıfat olur d) kelime değişmez 9) Sıfat 4 hece ile bitiyosa nolur? a) -Most alır b) -İest alır c) -Est alır d) Aynı kalır 10) Hangi kelime ve ek uyuşmuyor? a) Most expensive b) Bigger c) Thinnest d) Most dangeroues 11) -er eki sıfata hangi anlamı katar? a) yer belirtir b) renk belirtir c) çünkü d) daha 12) Comparatives kelimesinin türkçe anlamı nedir? a) kelimeler b) sıfatlar c) karşılaştırma d) bir anlamı yoktur sadece konu ismidir. 13) Diyarbakır is hotter  than İzmir. Cümlesindeki sıfat eki hangisidir? a) -er b) -ter c) hot d) is 14) Aşağıdakilerden hangisine -er eki gelemez? a) short b) small c) tall d) busy 15) Little sıfatı ek alınca nasıl olur? a) less b) lities c) litter d) lester 16) Good, fat, bad, far kelimeleri arasından hangisi farklıdır? a) good b) fat c) far d) bad 17) Karşılaştırma cümlelerinde hangisi olmassa olmaz? a) more b) ier c) than d) y harfi 18) Bad kelimesine hangi ek gelir? a) -ier b) -ter c) more d) düzensiz sıfattır

İngilizce Projesi 6. Sınıf Comparatives

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler