Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Varlıklar hakkında düşünerek Allah'ın varlığına ve birliğine ulaşan peygamber kimdir? a) Hz.Musa b) Hz.İsa c) Hz.Nuh d) Hz.İbrahim 2) Kelime-i Tevhid aşağıdakilerden hangisidir? a) La ilâhe illallah b) Allahuekber  c) Elhamdülillah  d) Bismillah 3) "Deki:O Allah tektir.Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.O,doğurmamış,doğrulmamıştır.O'nun eşi ve benzeri yoktur."Yukarıdaki anlamı verilen sure aşağıdakilerden hangisidir? a) Fatiha suresi b) Kevser suresi c) Subhaneke d) İhlas suresi 4) *Belirlemek anlamına gelir *Allah'ın var olduğuna ve bir olduğuna inanmaktır. Yukarıdaki özellikleri verilen inanca ne ad verilir? a) Tevbe b) Tevhid c) İhlas d) Fatiha 5) Tevrat Hz.Musa'ya,Kuran Hz.Muhammed'e,Zebur Hz.Davud'a İncil ise ........ peygambere indirilmiştir.Boşlukta hangi şık olmalıdır? a) Hz.İbrahim b) Hz.İsa c) Hz.Adem d) Hz.İdris 6) Allah'ın "koruyan" anlamına gelen ismi nedir? a) Rahman b) Gafur c) Hafız d) Rezzak 7) Salâvat peygamberimize yapılan dualarımızdır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi namaz içinde okuduğumuz duadır? a) Subhaneke duası b) Salli ve Barik duası c) Rabbena Atina duasi d) Kunut duaları 8) Peygamberimiz hayattayken onu görebilen kişilere ........ ya da .......... denir. a) Sahabe-eshab b) Tabiin-salihler c) Evliya-veliler d) Alim-ulema 9) Aşağıdaki namazlardan hangisinin cemaatle kılınması zorunlu değildir? a) Kurban bayramı namazı b) Cuma namazı c) Ramazan bayramı namazı d) Teravih namazi 10) "Kur 'an'ı biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette biziz!" (Hicr süresi,9.ayet) a) Son ilahi kitap olması b) Ahiretten haber verilmesi c) Değişmeden kalacak olması d) Arapça olarak indirilmesi

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler