1) Aşağıdakilerden hangisi üçgene benzerdir? a) b) c) 2) Aşağıdakilerden hangisi çembere benzerdir? a) b) c) 3) Aşağıdakilerden  hangisi kareye benzerdir? a) b) c) 4) Aşağıdakilerden hangisi dikdörtgene benzerdir? a) b) c) 5) Mavi renkli üçgen hangisidir? a) b) c) 6) Sarı renkli daire hangisidir? a) b) c) 7) Kırmızı renkli dikdörtgen hangisidir? a) b) c) 8) Yeşil renkli kare hangisidir? a) b) c)

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?