Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Doğu cephesinde kimlerle savaştık? a) İtalyanlar b) Ermeniler c) Yunanlılar 2) Lozan barış antlaşmasının tarihi nedir? a) 24 Ekim 1923 b) 11 Ekim 1922 c) 30Ekim 1988 3) Atatürk'ün ilk tarih sahnesine çıktığı savaş nedir? a) Trablusgarp b) Kurtuluş savaşı c) Sakarya Meydan savaşı 4) Trablusgarp savaşı hangi tarihte gerçekleşmiştir? a) 1911 b) 1881 c) 1922 5) Batı cephesine kimlerle savaştık? a) Yunanlılarla b) Ermenilerle c) İtalyanlarla 6) Batı cephesindeki komutan kimdir? a) Ali Saip Bey b) Sütçü İmam c) İsmet İnönü 7) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün gittiği okullardan biri değildir? a) Mahalle Mektebi b) Haydar Aliyev ilkokulu c) Manastır Askeri İdadisi 8) Atatürk ne zaman ve nereye giderek Kurtuluş savaşını başlattı? a) Samsun'a çıkış 19 Mayıs 1919 b) Trablusgarp savaşı 1911 c) Mudanya Ateşkes Antlaşması 1922 9) Atatürk ne zaman doğmuştur? a) 1881 b) 1938 c) 1922 10) Atatürk nerede doğmuştur? a) Ankara b) Selanik c) İstanbul

SOSYAL BİLGİLER

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler