Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Eni 90 cm , boyu260 cm olan bir halının boyundan 160 cm kesildiğinde kalan parçanın alanı kaçtır a) 900 b) 800 c) 700 2) Sultan her gün bir önceki gün yürüdüğü süreden 4 dakika daha fazla yürüyüş yapmaktadır . Sultan ilk gün 12 dakika yürüdüğüne göre 5. gün kaç dakika yürümüş olur a) 16 b) 20 c) 24 d) 28 3) 9* sayısı 23 sayısının katı olan 2 basamaklı bir doğal sayıdır. Buna göre * yerine gelecek rakam kaçtır a) 4 b) 2 c) 3 d) 3 4) Bir sınıftaki öğrenciler beden eğitimi dersinde 6 şar olarak veya 8 erli gruplar olarak ayrılabiliyor . Buna göre sınıfta en az kaç öğrenci vardır a) 48 b) 42 c) 64 d) 36 5) 12 ve 18 sayılarının 100 den küçük ortak katlarının toplamı kaçtır a) 118 b) 128 c) 108 d) 138 6) Bir mağazada 6 lı paketler halinde satılan çorapların paket fiyatı 40 tl dir. Bu çoraplar tek tek satıldığında1 tanesinin fiyatı 8 tl dir . Buna göre 15 çorap almak isteyen bir kişi en az kaç tl öder a) 115 b) 104 c) 109 d) 114 7) 36.(42-29)=36.42-36.* işlemindeki yıldızın yerine gelen sayının2 katı kaçtır a) 29 b) 28 c) 58 d) 68 8) Bir annenin yaşı kızının yaşının 3 katıdır . 3 yıl sonra kızının yaşı 18 olacağına göre kızı doğduğunda annesi kaç yaşındaydı a) 15 b) 45 c) 30 d) 40 9) Rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı 73*2 sayısı 4 ile kalansız bölünebildiğine göre * yerine gelebilecek rakamların toplamı kaçtır a) 5 b) 15 c) 9 d) 16 10) 2⁵ - 4² (18-5)+5³=? işlemindeki soru işaretinin değeri kaçtır a) 333 b) 208 c) 48 d) 16 e) 233 11) -6 , 9 , 0 , 7 , -1 , -5 Verilen sayılara göre aşşağıdakilerden hangisi yanlıştır a) Sayılardan 2 tanesi pozitif tam sayıdır b) Sayılardan 3 tanesi negatif tam sayıdır c) En büyüyü 9 dur d) En küçüğü -1 dir 12) -11 ile -7 tam sayı arasındaki tam sayıların mutlak değerlerinin toplamı kaçtır a) 18 b) 27 c) 28 d) 29 13) |-4|,|2|,0,-1,-9,5 sayılarını küçükten büyüye sıralayınız a) -9>-1>0>|2|>|-4|>5 b) |-4|<0<|2|<5<-1<-9 c) 5>-9>|-4|>|2|>0>-1 d) -9<-1<0<|2|<|-4|<5 14) -20 den büyük olan en küçük tam sayı kaçtır a) -19 b) -21 c) 19 d) 21 15) K={ADIYAMAN} kümesinin eleman sayısı kaçtır a) 6 b) 8 c) 5 d) 7

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler