Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Balina a) Whale b) Shark c) Octopus 2) Yunus a) Dolphin b) Bear c) Deer 3) Ahtopot a) Octopus b) Snake c) Turtle 4) Deve a) Camel b) Elephant c) Cheetah 5) Kanatlar a) Wings b) Prey c) Cave 6) Pençe a) Scale b) Feather c) Claw 7) Fil hortumu a) Fin b) Trunk c) Tail 8) Hayvan pulu a) Scale b) Poisonous c) Stripe 9) Zehirli a) Poisonous b) Volunteer c) Protect 10) Soyu tükenmiş a) Extinct b) Hunter c) Prey 11) Yaşam alanı a) Habitat b) Altitude c) Cold-blooded 12) Avcı a) Killer b) Destroy c) Hunter 13) Nesli tehlike altında olan a) Endangered b) Surface c) Overhunt 14) Güvercin a) Pigeon b) Kangaroo c) Shark 15) Köpekbalığı a) Shark b) Dolphin c) Whale

7. Sınıf İngilizce 4. Ünite

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler