1) Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamlısı yoktur? a) Kırmızı b) Bulgur c) İhtiyar 2) Deniz okulda arkadaşlarıyla görüşeceği için çok mutluydu. Yandaki cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? a) Kim b) Niçin c) Nasıl 3) "şişman, beyaz, zayıf, siyah, genç, iri, ihtiyar " Bu sözcükler zıt anlamlılarıyla eşleştirildiklerinde hangisi açıkta kalır? a) iri b) beyaz c) ihtiyar 4) Aşağıdaki kelimelerden hangisi doğru yazılmıştır? a) Filim b) Yalnış c) Yalnız 5) "Pazardan aldım bir tane eve gittim bin tane. " Bilmecesinde kaç hece vardır? a) 14 b) 15 c) 16 6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? a) Pikniğe Rıfat da gelecek. b) Elma, armut yada portakal olabilir. c) Kurşun kalemle mi tükenmez kalemle mi yazayım? 7) "deniz,havuç,serin,hava" kelimelerini sözlüğe göre sıralarsak baştan ikinci kelime hangisi olur? a) hava b) havuç c) deniz 8) Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir cümledir? a) Keki bir türlü yapamadım. b) Metni güzel okudum mu? c) Buzdolabı güzel çalışıyor.. 9) Aşağıdakilerin hangisinde noktalama işareti yanlışlığı yapılmıştır? a) Havva dikkat etsene! b) Gemi ne zaman gelecek! c) Yaşasın! 10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? a) Adanalı Efeler geziye gitmişler. b) Harunlar gül Sokakta oturuyorlar. c) Ayşe'ler bakü'den uçmuşlar. 11) 786+ 896 İşleminin sonucundan 123 çıkarırsak kaç buluruz? a) 1682 b) 1357 c) 1559 12) 824 sayısının yarısının 26 fazlası kaçtır? a) 310 b) 438 c) 200 13) 369 : 9 işleminin sonucu kaçtır? a) 38 b) 24 c) 41 14) XIV + XIX İşleminin sonucu kaçtır? a) 33 b) 35 c) 36 15) İbrahim birinci gün 87 sayfa,ikinci gün 79 sayfa ve üçüncü gün 94 sayfa kitap okuyarak okuduğu kitabı bitirmiştir. İbrahim'in kitabı kaç sayfadır? a) 260 b) 250 c) 240 16) 7'nin 3 katının 4 katı kaçtır? a) 35 b) 21 c) 84 17) 759 sayısının basamak değerleri, sayı değerlerinden ne kadar fazladır? a) 759 b) 738 c) 780 18) 564 sayısını en yakın onluğa yuvarlarsak kaç olur? a) 560 b) 570 c) 600 19) 235+137 işleminin sonucunu en yakın yüzlüğe yuvarlarsak kaç olur? a) 500 b) 300 c) 400 20) 86, 805, 697 , 735 Sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralarsak hangisi baştan ikinci olur? a) 738 b) 697 c) 86 21) Bir yerin kuşbakışı çizimine ne denir? a) Plan b) Pusula c) Kroki 22) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerdendir? a) göz rengi b) sevdiğim yemekler c) dinlediğim müzik 23) Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sosyal etkinliklerimizdendir? a) Koroya katılmak b) Yürüyüş yapmak c) Markete gitmek. 24) Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçlarımızdan değildir? a) Susayınca su içmek. b) Acıkınca yemek yemek. c) Üçüncü arabamızı satın almak. 25) Aşağıdakilerden hangisi olumlu davranışlardan değildir? a) Çevremizdeki insanlara yardım etmek. b) Evde çok yüksek sesle müzik dinlemek. c) Komşularımızla iyi geçinmek. 26) Aşağıdakilerden hangisi Dünya'mızın katmanlarından değildir? a) magma b) hava katmanı c) şehir katmanı 27) Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdan birisidir? a) kulak b) beyin c) akciğer 28) Aşağıdakilerden hangisi hareket çeşitlerinden değildir? a) Sallanma b) Oturma c) Yön değiştirme 29) Aşağıdaki duyu organlarımızdan hangileri beraber çalışır? a) deri-kulak b) dil-göz c) dil-burun 30) "İçi ateş, üstü taş, üzerinde bin bir baş" Bu bilmecenin cevabı aşağıdakilerden hangisidir? a) Uzay b) Dünya c) Güneş

3. Sınıf Deneme Sınavı-1

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?