Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Hangi savaştan sonra Mustafa Kemal Paşa 'ya ''Mareşallik'' ve ''Gazi''lik unvanı verilmiştir? a) Büyük Taarruz b) Sakarya c) 1.İnönü d) Çanakkale 2) Milli mücadele döneminin başlaması hangisiyle olmuştur? a) Amasya genelgesiyle b) TBMM ' nin açılmasıyla c) Cumhuriyetin ilanıyla d) Atatürk 'ün Samsun 'a çıkmasıyla 3) Milli Mücadele 'de üzerinde silah ve cephanelerin taşındığı İnebolu 'dan Ankara 'ya uzanan yola ne denir? a) Hürriyet yolu b) Milli Mücadele yolu c) İstiklal yolu d) Cumhuriyet yolu 4) Atatürk 'ün katıldığı ilk savaş hangisidir? a) Sakarya savaşı b) Trablusgarp savaşı c) Çanakkale savaşı d) 1.Dünya savaşı 5) 1.Dünya savaşı sonucunda Osmanlı Devleti hangi antlaşmayı imzaladı? a) Mudanya Ateşkes Antlaşması b) Gümrü Antlaşması c) Uşi Antlaşması d) Mondros Ateşkes Antlaşması 6) Aşağıdakilerden hangisi 1.Dünya savaşında itilaf devletleri grubunda yer almamıştır? a) Almanya b) Fransa c) Yunanistan d) İngiltere 7) Aşağıdaki Milli Mücadele kahramanları ve mücadele ettikleri millet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? a) Fransızlar - Şahin Bey b) Ermeniler - Kazım Karabekir c) Yunanlılar - Sütçü İmam d) Yunanlılar - İsmet İnönü 8) Atatürk '' Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! '' aşağıdaki savaşlardan hangisinde vermiştir? a) Sakarya Savaşı b) I. İnönü c) II.İ nönü d) Büyük Taarruz 9) Kurtuluş Savaşı 'nın amacı , gerekçesi ve yöntemi hangi genelgede belirtilmiştir? a) Erzurum Kongresi b) Havza Genelgesi c) Amasya Genelgesi d) Sivas Kongresi 10) Doğu Cephesi'nde Ermenilere karşı direnen komutan kimdir? a) Kazım Karabekir b) Yahya Çavuş c) İsmet İnönü d) Fevzi Çakmak 11) Atatürk aşağıdaki okulların hangisinde öğrenim görmemiştir? a) Harp Okulu b) Millet Mektebi c) Şemsi Efendi İlokulu d) Mahalle Mektebi 12) Kurtuluş Savaşı 'nda destek gösteren kahramanlar ile şehirler eşleştirilmiştir.Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? a) Sütçü İmam -Maraş b) Şahin Bey - Antalya c) Şerife Bacı - Kastamonu d) Ali Saip Bey - Urfa 13) Ülkemizin bağımsızlığının tüm dünyaca tanındığı ve ülkemizin şimdiki sınırlarının belirlendiği antlaşma hangisidir? a) Gümrü Antlaşması b) Ankara Antlaşması c) Lozan Antlaşması d) Uşi Antlaşması 14) '' Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini yendiniz.'' Mustafa Kemal bu kutlama telgrafını hangi komutana hangi zaferinden sonra yollamıştır? a) I.İnönü -İsmet Paşa b) II. İnönü -İsmet Paşa c) Doğu Cephesi Kazım Karabekir d) Sakarya Savaşı - Fevzi Çakmak 15) Şahin Bey ............................savunması sırasında şehit düşmüş Kahramanlarımızdan biridir. Boşluğa uygun aşağıdaki şehirlerden hangisi getirilebilir? a) Urfa b) Antep c) Maraş d) Adana 16) Sakarya Savaşı öncesi, Türk milletinin bağımsızlığı için her şeyini feda edebileceğini kanıtlar nitelikteki hangi emirler yayınlanmıştır? a) Tekalifi Milliye Emirleri b) Kurtuluş Emirleri c) Bağımsızlık Emirleri d) TBMM Emirleri 17) Halk arasında Anadolu'yu işgal eden Fransız ,Ermeni ve Yunanlılara karşı halk tarafından oluşturulan düzensiz direniş teşkilatına ne adı verilmiştir? a) Halk ordusu b) Millet teşkilatı c) Kuvayı Milliye  Birlikleri d) Düzenli ordu 18) Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı 'nda Milli Mücadele' katkı sağlamış kadın kahramanlarımızdan biri değidir? a) Erzurumlu Kara Fatma b) Şerife Bacı c) Halide Onbaşı ( Halide Edip Adıvar ) d) Makbule Hanım 19) 15 Mayıs 1919 sabahı İzmir rıhtımına çıkan Yunan askerlerine ilk kurşunu atarak Milli Mücadele'nin sembol isimlerinden biri olan gazeteci kimdir? a) Hasan Tahsin b) Şahin Bey c) Yörük Ali Efe d) Sütçü İmam 20) TBMM hangi tarihte açıldı? a) 19 Mayıs 1919 b) 23 Nisan 1920 c) 26 Ağustos 1922 d) 9 Eylül 1922

MİLLİ MÜCADELE 1 - 4/D

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler