Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Aşağıdakilerden hangisi itme hareketine örnektir? a) b) c) d) 2) Aşağıdakilerden hangisi çekme hareketine örnektir? a) b) c) d) 3) Topun peşinden giden futbolcu hangi hareketi yapmış olur? a) Yön Değiştirme b) Hızlanma c) Yavaşlama d) Dönme 4) Araba hangi hareketi yapmak için hazırlanıyor? a) Yavaşlama b) Dönme c) Hızlanma d) Yön Değiştirme 5) Resimdeki çocuk hangi hareketi yapar? a) Dönme hareketi b) Sallanma Hareketi c) Durma Hareketi d) Hızlanma Hareketi 6) Trafik ışıklarına yaklaşan araba hangi hareketi uygular? a) Yavaşlama Hareketi b) Dönme hareketi c) Sallanma Hareketi d) Hızlanma Hareketi 7) Mıknatısın ilk kullanıldığı yer neresidir? a) Çobanın ayakkabıları b) Pusula iğnesi c) Çocuk oyuncakları d) Elektrik direkleri 8) Aşağıdakilerden hangisi mıknatıs örneği olamaz? a) Buzdolabı süsü b) Pusula iğnesi c) Toplu iğne d) Buzdolabı Kapağı 9) Mıknatısın aynı kutuplarının uyguladığı kuvvet nedir? a) Hızlanma b) İtme c) Çekme d) Durma 10) Mıknatısın farklı kutuplarının uyguladığı kuvvet nedir? a) Çekme b) Hızlanma c) İtme d) Durma 11) Mıknatıs aşağıdaki maddelerden hangisini çeker? a) Tahta Parçası b) Çelik Bilye c) Sünger d) Plastik kaşık 12) Televizyon yapımında mıknatıs kullanılır? a) Doğru b) Yanlış 13) Her cismi iterek veya çekerek hareket ettirebiliriz? a) Doğru b) Yanlış 14) Mıknatısa sürttüğümüz iğnenin başka bir iğneyi çektiğini görürüz bunun nedeni nedir? a) İğnenin mıknatıslanmasından dolayı. b) İğnenin mıknatısa dönüşmesinden dolayı. 15) Aşağıdakilerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir. a) b) c) d) 16) Aşağıdakilerden hangisine mıknatıs çekme kuvveti uygular ve yapışır? a) b) c) d) 17) Aşağıdaki mıknatıs ile ilgili cümlelerden hangisi yanlıştır? a) Mıknatısın güney ve kuzey kutbu vardır. b) Mıknatısın çekim gücü, kutuplarında daha fazladır. c) Mıknatısın aynı kutupları birbirini çeker. d) Mıknatıs demir,nikelve kobat gibi maddeleri çeker. 18) Kuvvetle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? a) Kuvvet cisimlerin hareket etmesine neden olur. b) Kuvvet hareket halindeki cisimlerin yönünü değiştirebilir. c) Cisimleri yavaşlatmak için kuvvet, harekete zıt yöndedir. d) Kuvvet, cisimlerde şekil değişikliğine neden olur. 19) Resimdeki ışık yandığında araçlar ............ hareketi yapar. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.? a) Sallanma b) Yön değiştirme c) Hızlanma d) Durma 20) Mıknatısla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Terziler dökülen iğneleri toplamak için mıknatıs kullanırlar. b) Camları temizlemek için kullanılan atletlerde mıknatıslardan yararlanılır. c) Tahta parçalarını mıknatıslar yardımıyla toplayabiliriz. d) Hoparlörün yapımında da mıknatıs kullanılır.

4. sınıf Kuvvet ve Mıknatıs

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler