Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Soru cümlelerinin sonuna konur. a) Soru İşareti b) İki Nokta c) Virgül 2) Aynı görevi taşıyan kelimelerin arasına konur. a) Nokta b) Virgül c) İki Nokta 3) Konuşma cümlelerinden önce konur. a) Soru İşareti b) İki Nokta c) Ünlem 4) Bitmiş cümlelerin sonuna konur. a) Ünlem b) İki Nokta c) Nokta 5) Kendisinden sonra örnek verileceği zaman konur. a) İki Nokta b) Nokta c) Virgül 6) Kızgınlık, heyecan gibi duyguları vurgulamak için kullanılır. a) Soru İşareti b) Ünlem c) İki Nokta 7) Kendisinden sonra açıklama yapılacağı zaman kullanılır. a) Nokta b) Soru İşareti c) İki Nokta

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler