Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
Felsefe, nerede ve kaçıncı yy da ortaya çıkmıştır?, Felsefenin doğuşunda etkili olan ilk medeniyetlerden dört tanesini söyle.:), Gılgamış Destanı hangi medeniyete aittir?, Anadolu'da yaşamış filozoflardan 3 isim ver . , Çanakkale (Ayvacık) de yaşayan filozof kimdir?, Hayatını bir küfenin içinde geçirmiş ve Büyük İskender ile anıları olan filozof kimdir?, Mö 6.yy ve Ms 2.yy felsefesinin ana problemi nedir?, İlk neden problemine EMPEDOKLES in cevabı ne olmuştur?, İlk neden problemine ' APEİRON' cevabını veren filozof kimdir?, Felsefede varlığın oluşu ve değişimi denince akla gelen ilk filozof kimdir?, Heraklitosun değişim düşüncesine karşı çıkan filozof kimdir?, Sofistlerin görecelik (rölativizm) kuramı nedir?, Sofistlerin savunduğu görüşler nelerdir? (3 tane):), Sokratik Yöntemin aşamaları nelerdir ?, Sofist filozoflar kimlerdir?, Felsefe Tarihinin ilk sistemli filozofu kimdir?, Mağara Alegorisi hangi filozofa aittir., Değişim problemini madde-form arasında kurduğu ilişkiyle ele alan filozof ?, Aristotales'in birşeyin varlığını ve dünyadaki işlevini açıkladığı dört neden nedir?, Sokrates'e göre ahlaki olmayan davranışın nedeni nedir?, Aristotales'in Altın Orta öğretisine bir örnek veriniz., Ortaçağ Hristiyan Felsefesi özellikleri nelerdir?, Hristiyan Felsefesi kaç döneme ayrılır, isimleri nelerdir bilgi ver?, "Kilise Babaları"olarak anılan filozoflar hangi dönem filozoflarıdır., Skolastik ne demektir?, Hristiyan Felsefesinin problemleri nelerdir., Hristiyan Felsefesinde Tanrının varlığına yönelik kanıtlar nelerdir?, İslam Felsefesi filozoflarından 3 örnek ver., İnsanın yaratılışına ilişkin Kur'an-ı Kerim 'den ayetler gösteren İslam filozofu kimdir?, Varlığı ; zorunlu varlık , mümkün varlık ve mümkün olmayan varlık olarak 3 e ayırıp açıklayan islam filozofu?, Hüdus delili hangi islam filozofuna aittir?, Devletin hüküm süresini canlı bir organizmaya benzeten İslam filozofu kimdir?, İslam coğrafyasında Bağdat'ta bulunan çeviri merkezlerinden biri?, Skolastik ne demektir?.

11.sınıf 1 ve 2.ünite

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Rastgele tekerlek açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler