Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
Yüce Allah (c.c.) tarafından bazı peygamberler vasıtasıyla insanlara gönderilen ilahi emir ve yasakları ihtiva eden kitaplara ____ denir. Yüce Allah’ın (c.c.) dört büyük kitaptan ayrı olarak Cebrail (a.s.) aracılığıyla bazı peygamberlerine gönderdiği dinîemirlere ve bu emirleri içeren sayfalara ____ denilmektedir. Hz. Musa (a.s.) aracılığıyla yahudilere gönderilen kutsal kitabın adı ____'tır/tir. Hz. İsa (a.s.) aracılığıyla gönderilen kutsal kitabın adı ____'dir/dır. Kuran-ı Kerimin ilk emri ____'dur/dır. ____, insanın, Allah’ın (c.c.) emirlerine tam olarak kendini vermesi, ihlasla ve tüm benliğiyle ona bağlanması ve Rabb’ine (c.c.) itaate devam etmesi demektir. Vitr namazının son rekatında fatiha ve sureden sonra tekbir alınır ve akabinde bu dualar okunur. Peygamberlerin, kendilerine inanmayan insanlara peygamberliklerini ispat etmek amacıyla gösterdikleri olağanüstü olaylara ____ denir. Allah (c.c.) tarafından kendisine yeni bir kitap verilen, insanları hak dine çağırmakla, dinî ve toplumsal hayatı Allah’ın (c.c.) emirlerine göre düzenlemekle vazifeli olan peygamberlere ____ denir. Peygamberler aracılığıyla insanlara hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyulup nelerden kaçınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgilere ve bu bilgilerin gönderiliş tarzına ____ denir. Kuran-ı kerimde namaz ibadeti ____ kelimesi ile ifade edilir. “Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun ____'dır/dir. Eğer namazı düzgün olursa diğer hesapları iyi gider ve kazançlı çıkar. Namazı düzgün olmazsa kaybeder ve zararlı çıkar…”(Hadis-i Şerif) “İslam beş temel üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın resulü olduğuna şahitlik etmek, ____, zekâtı hakkıyla vermek, Allah’ın evi Kâbe’yi haccetmek ve ramazan orucunu tutmak.” ____, İslam dininde, sorumluluk çağına gelmiş Müslümanlardan yapılması kesin olarak istenen, terk edilmesi günah olan ibadetlere, iş ve davranışlara denir. ____; İslam dininde yapılması farz kadar kesin olmayan fakat sünnetten daha kuvvetli olan dinî emirlerdir Farz ve vacip dışında sevap kazanmak amacıyla fazladan yapılan, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) de yapmış olduğu ibadet ve davranışlara ____ denir. Tek tek her Müslüman’ın yerine getirmekle yükümlü olduğu ibadetlere ____ denir. Bir bölgede yaşayan Müslümanların yerine getirmesiyle diğerlerinden sorumluluğun kalktığı namazlara ise ____ denir. ____; suyun bulunmadığı veya bulunsa bile kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda, kişinin niyet ederek abdest veya gusül abdesti yerine geçmesi için yaptığı manevi temizliktir. Ezan okuyan kişiye ____ denir. ____; tek başına ve ya cemaatle kılınan farz namazlarının öncesinde okunan sözlere denir. Namazın bir imama uyularak beraberce kılınmasına ____ denir. ____ namazı, ölen Müslüman için dua niteliğinde olan bir namazdır. Ramazan ayında yatsı namazı ile vitr namazı arasında genellikle toplam 20 rekat olarak kılınan sünnet namaza ____ namazı denir. Kıblemiz olan Kabe-i Muazzama'nın diğer adı ____ Peygamberlerin Yüce Allahtan (c.c.) aldığı vahiyleri insanlara olduğu gibi bildirmelerine ____ denir.

6. SINIFLAR (1 ve 2. ÜNİTE-BOŞLUK DOLDURMA)

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler