Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
How often do you watch tv?, Do you like horror movies?, Do you like action movies?, Would you like to participate in the game show?, Do you stay close to the screen, do you stay away?, What are the benefits of documentaries to you?, How often do you watch tv series?, Does the theater feel fun to you?, Do you watch sports programs?.

Tema

Seçenekler

Afiş

Rastgele tekerlek açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler