Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) olduğuna göre A'nın alabileceği en büyük doğal sayı değeri kaçtır? a) 18 b) 19 c) 20 d) 21 2) olduğuna göre A'nın alabileceği en küçük doğal sayı değeri kaçtır? a) 18 b) 19 c) 20 d) 21 3) Ali harçlığının ⅖ 'sini arkadaşına borç olarak vermiştir. Verdiği borç miktarı 4 lira olduğuna göre Ali'nin harçlığı kaç liradır? a) 8 b) 10 c) 16 d) 20 4) Ayşe çikolatalarının ⅓'ini kardeşine vermiştir. Kardeşine 2 çikolata verdiğine göre Ayşe'nin başlangıçtaki çikolata sayısı kaçtır? a) 4 b) 6 c) 8 d) 10 5) " ⅔...⅚ " boşluğa hangi sembol gelmelidir? a) ❮ b) = c) ❯ 6) " ↉...0 " boşluğa hangi sembol gelmelidir? a) ❮ b) = c) ❯ 7) "5❮A❮6" A yerine hangi kesir yazılabilir? a) 33/6 b) 25/3 c) 46/10 d) 13/2 8) tam sayılı kesrinin eşiti hangisidir? a) 9/3 b) 11/3 c) 6/9 d) 11/9 9) eşitliğinde 'A' yerine hangi sayı yazılmalıdır? a) 32 b) 72 c) 64 d) 48 10) kesrinin en sade hali hangisidir? a) 8/5 b) 10/3 c) 8/3 d) 16/6 11) bileşik kesrini tam sayılı kesre dönüştürdüğümüzde okunuşu hangisi olur? a) 5 tam dörtte bir b) 5 tam dörtte dört c) 6 tam dörtte bir d) 6 tam dörtte iki 12) Boş kutucuklara gelmesi gereken sayılar sırasıyla hangisidir? a) 25 ve 2 b) 2 ve 25 c) 30 ve 2 d) 2 ve 30 13) ⅜'ü 3 olan sayı kaçtır? a) 5 b) 8 c) 15 d) 24 14) Boyalı kısımları ifade eden kesirler sırasıyla hangileridir? a) 3/4, 3/8, 3/16 b) 3/4, 2/4, 1/4 c) 1/4, 1/8, 1/16 d) 3/4, 6/8,12/16 15) Esra bir hikaye kitabının ⅞'sini, Esma ise aynı kitabın ¾'ünü okumuştur. Buna göre hangisi doğrudur? a) Esra daha çok kitap okumuştur b) Esma daha çok kitap okumuştur  c) İkisi eşit miktarda kitap okumuşlardır

5. Sınıf Kesirler

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler