1) Bu harfin ortada yazılmış hali hangisidir? a) b) c) 2) Bu harf hangi harfin başta yazılış şeklidir. a) b) c) 3) Bu harfin sonda yazılış şekli  hangisidir? a) b) c) 4) Hangisi ''HA'' harfinin başta yazılmış halidir. a) b) c) 5) Bu harfin ortada yazılmış hali hangisidir? a) b) c) 6) Ortada ve Sonda aynı şekilde yazılan bu harf hangisidir? a) dal b) zel c) ra 7) Bu harfin sondaki hali hangisidir? a) b) c) 8) Bu harf hangi harfin başta yazılmış halidir? a) SAD b) HA c) SİN 9) Bu harfin ortada yazılmış hali hangisidir? a) b) c) 10) Bu hangi harfin sonda yazılmış şeklidir? a) MİM b) ŞIN c) SAD 11) Bu harfin başta yazılmış hali hangisidir? a) b) c) 12) TI harfinin hangi yazılış şeklidir? a) ORTADA b) BAŞTA c) SONDA 13) ''Sonda'' bu şekilde yazılan harf hangisidir? a) b) c) 14) Bu harfin ortada yazılış şekli hangisidir? a) b) c) 15) Bu harfin sonda yazılış şekli hangisidir? a) b) c) 16) ''Ortada'' bu şekilde yazılan harfin adı nedir? a) AYIN b) FE c) GAF 17) Bu harfin baştaki yazılış şekli hangisidir? a) b) c) 18) ''Ortada'' bu şekilde yazılan bu harfin adı nedir? a) LAM b) ELİF c) MİM 19) Bu harfin ortada yazılmış şekli hangisidir? a) b) c) 20) ''Başta'' bu şekilde yazılan harfin adı nedir? a) NUN b) BE c) TE 21) Bu harfle ilgili hangi bilgi doğrudur? a) Kendinden sonra gelen harfe birleşir? b) Ortada ve Sonda yazılışı aynıdır. c) Cihan harflerinden değildir. 22) Bu harf, hangi harfin ortada yazılmış halidir? a) b) c) 23) Bu harflerin okunuş şekli sırasıyla nasıldır? a) SE-Sİ-SÜ b) SÜ-SE-Sİ c) Sİ-SÜ-SE 24) BU harflerin okunuş şekli hangisidir? a) CE-Cİ-CÜ b) HA-HI-HU c) ME-Mİ-MÜ 25) BU harflerin okunuş şekli hangisidir? a) DA-DIY-DU b) ZA-ZIY-ZU c) SA-SIY-SU 26) Hangisi peltek harf değildir? a) b) c) d) 27) Aşağıdakilerden hangisi kendinden önce gelen harfle birleşip kendinden sonra gelen harfle birleşmez. a) b) c) d) e)

ARAPÇA HARFLER (BAŞTA-ORTADA-SONDA)

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?