Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Allah'ın herşeyi bilmesi a) Kudret b) Vahdaniyet c) ilim d) Hayat e) Tekvin f) Basar 2) Allah'ın herşeyi duyması a) Kelam b) İlim c) Basar d) Hayat e) Semi f) Kudret 3) Allah'ın herşeyi yaratması a) Tekvin b) Semi c) Tevhid d) Hayat e) Kelam f) Vahdaniyet 4) Allah ile ilgili hangisi yanlıştır a) en iyi bilen b) en iyi duyan c) ölmeyen d) doğmamış e) doğuran f) yaratıcı 5) Hangisi insanı diğer canlılardan ayıran özelliğidir a) canlı olması b) solunum yapması c) ibadet etmesi d) hareket edebilmesi e) düşünen bir canlı olması f) beslenebilir olması 6) Hangileri yanlıştır a) insan akıllı bir varlıktır  b) Allah herşeyi duyar c) evrende birkaç yaratıcı vardır d) evrende bir yaratıcı vardır e) evrendeki varlıklar belirli bir düzen içindedir f) evrende düzen yoktur 7) ''Allah herşeyi ........'' Cümlesine hangisi ya da hangileri gelir a) İşitir b) Bilmez c) Görür d) İşitmez e) Görmez f) Bu şıkların hepsi 8) Evrendeki düzenle ilgili olarak hangisi ya da hangileri yanlıştır a) Evrendeki düzen bize Allah'ın varlığını gösterir b) Evren bizim yaşamımıza olanak verecek şekilde yaratılmıştır c) Evrende bir düzen vardır d) Evrendeki düzen kendiliğinden oluşmuştur

DİN KÜLTÜRÜ 5. SINIF 1. ÜNİTE IA

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler