Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
Adaptasyon - Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri., Adrenalin - Böbrek üstü bezinden salgılanan hormon., Alg - Sulu ortamda yaşayan tek hücreli organizmalardır.Foto sentez yada fagosite yaparak beslenir, Alveol - Akciğerlerde genişlemiş küçük kesecik., Amonyak - Protein metabolizması sonucu oluşan azot ve hidrojen bileşimi olan keskin kokulu bileşik., Beyin - Omurgalılarda kafatası içindeki merkezi sinir sisteminin bir bölümü., Biyoteknoloji - Özellikle DNA ve hücreyle ilgili konularda kullanılan biyolojik tekniklere verilen ad., Dominant - Baskın gen., Ekosistem - Bir çevredeki canlı ve cansızların tümü., Fosil - Milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların korunarak bu güne kadar gelmiş kalıntıları., Fotosentez - Yeşil bitkilerin, güneş enerjisi ve klorofil pigmenti yardımıyla CO2 ve H2O'dan besin maddelerini üretmesidir., Genetik - Belirli kalıtsal özelliklerin örüntüsünü inceleyen bilim dalı., Homojen - Bütün birimleri aynı yapıdai, aynı nitelikte olan, Islah - Bitki yada hayvanlarda türün iyileştirilmesi işlemi., Kornea - Gözün ön tarafında sert tabakanın saydam kısmı.,

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler