Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
Tebyin - Hz.Muhammedin (sav) dini emir ve hükümleri uygulayıp, açıklaması, Üsvei Hasene - Peygamberimizin en güzel örnek olması, Teşri - Hz.Muhammed'in dini konularda hüküm koyması, Hatemün Nebiyyin - Hz.Muhammed'in son peygamber olması, Tebliğ - Hz.Muhammed'in Allah'tan aldığı vahyi insanlara eksiksiz ve tam bildirmesi, Temsil - Hz.Muhammed'in hem dünyevi hem de dini konularda örnek olması , Fiili Sünnet - Hz.Peygamberin dini emir ve açıklamalarını, uygulamalarını konu alan sünnet çeşidine denir., Takriri Sünnet - Hz. Peygamber’in (s.a.v.), sahabilerin yaptığı davranışları ya da söylediği sözleri reddetmeyip onaylamasına denir. yip onaylaması demektir, Sünnet - Hz.Muhammed(s.a.v.) sözleri, fiilleri ve takrirleri yani sahabilerinin söylediği sözleri, yaptığı davranışları onaylamasıdır, Kavli Sünnet - Peygamberimizin (s.a.v.) söylediği sözlere, yaptığı açıklamalara ve verdiği öğütlere denir., Siyer - Hz.Muhammed'in hayatını, peygamberliğini, askeri ve siyasi yaşamını ele alan ilim dalına denir, Hadis - Hz.Muhammed'in sözleri, fiilleri takrirlerinin aktarımını sağlayan ilim dalıdır,

11.SINIF Hz.Muhammedin Peygamberlik Özellikleri

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler