Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
Ahiret - Dünya hayatından sonra başlayıp sonsuza kadar devam edecek olan ölüm sonrası hayattır., Kabir-Berzah - Ölümden sonra başlayan ahiret hayatının öncesinde ruhların bekletildiği yerdir. Ahiret hayatındaki ilk konaklama yeri., Kıyamet - Dünya yaşantısın son bulup ahiret hayatının başlangıcıdır., Bas - Kıyametin kopmasından sonra Allah’ın emri ile İsrafil’in sura 2. defa üfleyerek bütün canlıların dirilmesidir., Mahşer - Yeniden dirilen insanların hesap için toplandığı geniş alan., Haşr - Kıyamet günü geldiğinde ölmüş olan insanların dirilmesidir., Mizan - Dünyadayken insanların yaptığı iyilik ve kötülüğün tartılacağı terazidir., Ölüm - Canlının canlılık fonksiyonunu kaybetmesine bedenle ruhun birbirinden ayrılmasıdır., Hesap - Mahşerde toplanan insanlara suallerin sorulacağı yerdir., Cennet - İman edip salih amel işleyen müminlerin ebedi olarak kalacakları ve içinde çeşitli nimetlerin bulunduğu yerdir., Cehennem - Dünya hayatında Allah’a iman etmeyenlerin ve O’nu inkar edenlerin sürekli kalacağı yerdir., Teçhiz - Vefat eden kişilerin yıkanmasından kabre defnedilinceye kadar yapılması gereken şeylerin tamamıdır., Tekfin - Ölen kişiyi usulüne uygun kefenlemek., Taziye - Ölen kişinin yakınlarına baş sağlığı dileme ve onları teselli edici sözler söylemektir., Ehl-i Beyt - Peygamber Efendimizin ev ahalisini tanımlamak için kullanılan terimdir., Tebliğ - Peygamberlerin vahiy yoluyla aldığı bilgiyi insanlara eksiksiz bir şekilde aktarmasıdır., Tebyin - Hz. Peygamberin kendisine gelen vahyi insanlara açıklamasına denir., Teşri - Nefsi temizleyip günahlardan arındırmak demektir., Temsil - Bir kimsenin veya topluluğun verdiği yetkiyle adına, yerine davranma demektir., Cenaze Namazı - Bir Müslüman vefat ettiği zaman geride kalanların yapması gereken görevlerden birisidir. Ayakta kılınır. Rüku ve secde yoktur.,

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler