Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Kuvvet aşağıdaki cisimlerden hangisinin şeklinin değiştirilmesine neden olamaz? a) Lastik b) Kam c) Kağıt d) Kalem 2) Aşağıdakilerden hangisine karşılık kuvvetin etkisi kalktığında cisim eski hâline döner? a) Gerilen yay b) Sıkılan elma c) Sıkılan teneke kutu d) Buruşturulan kağıt 3) Aşağıdakilerden hangisinde çekme kuvveti uygulamayız? a) Çekmeceyi açarken b) Dolabı kapatılırken c) Kapı açarken d) Camı açarken 4) I. helikopter pervanesi II. Salıncak III. sandalye IV. topaç V. dönme dolap Kaç tanesi dönerek hareket eder? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 5) Aşağıdakilerden hangisi esnek maddedir? a) Lastik b) Tahta c) Oyun hamuru d) Kalem 6) Yandakilerden hangileri çekme eylemine örnek verilebilir? a) 1 ve 2 b) 1 ve 4  c) 2 ve 3 d) 3 ve 4 7) "…………." cisimlere itme veya çekme şeklinde uygulanabilir.”Cümlesindeki noktalı yere hangisi yazılmalıdır? a) Hareket b) Hız c) Kuvvet  d) Konum

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler