Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
om, ot, oy, um, ut, uy, üm, üt, üy, mo, mu, mü, to, tu, tü, yo, yu, yü, mom, mot, moy, tom, tot, toy, yom, yot, yoy, mum, mut, muy, tum, tut, tuy, yum, yut, yuy, müm, müt, müy, tüm, tüt, tüy, yüm, yüt, yüy, mim, mit, miy, tim, tit, tiy, yim, yit, yiy, mam, mat, may, tam, tat, tay, yam, yat, yay, mem, met, mey, tem, tet, tey, yem, yet, yey, kant, kalk, kent, künk, kont, tank, tayt, mont, malt, mort, kült, yont, yunt, ant, alt, link, ilk, milk, mülk.

OMUTÜY 2,3,4 Harfli Heceler (MFY Sınıfı)

Tema

Seçenekler

Afiş

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler