Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) “yaşlı” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerden hangisinde kullanılmıştır? a) Gençler yeni oyun kurdular. b) İhtiyar adam çok yorulmuşa benziyor. c) Amcam yaşlı komşusunu ziyarete gitti. 2) “Yarın ailemle birlikte Ankara’ya ………………….” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  a) gideceğiz b) gitmiştik c) gitmişler 3) “Akın, yaz tatilinde neler yapacağını dün gece planladı.” cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? a) Kim b) Ne zaman c) Nereye 4) “Düzenli çalışırsa başarılı olacağına ……………..” cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa anlamlı bir cümle olur?  a) inanıyordu.  b) biliyordu.  c) düşünüyordu. 5) “Kırmızı büyük iri elmaları sepetine doldurdu.” cümlesinde hangi kelime gereksiz kullanılmıştır? a) Kırmızı b) iri c) elmaları 6) “ANIT—UCUZ—YURT—AK—VATAN—YAŞLI” kelimelerinden hangilerinin zıt anlamlısı vardır? a) ANIT-BİLGİSAYAR-YAŞLI b) AK-VATAN-YAŞLI c) AK-UCUZ-YAŞLI 7) “Babasının aldığı kırmızı bisikletin koltuğuna ilk kez oturduğunda etekleri zil çalıyordu.” koyu renkle yazılmış deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?  a) Çok sevinmek b) Çok korkmak c) Çok şaşırmak 8) “için – kalıyor – sağlığını – evde – Umba – korumak” kelimeleriyle oluşturulabilecek anlamlı ve kurallı cümle aşağıdakilerden hangisidir ? a) Umba evde kalıyor için sağlığını korumak. b) Korumak için kalıyor evde sağlığını Umba. c) Umba sağlığını korumak için evde kalıyor. 9) “Ömer, Atatürk İlkokulu’nda okuyor.” cümlesinde hangi sözcük yanlış yazılmıştır? a) İlkokulu’nda b) Ömer c) okuyor 10) “bütün – bayramı- Türkiye- geçirdi – evde” kelimeleri ile oluşturulan kurallı cümle aşağıdakilerden hangisidir? a) Geçirdi bütün Türkiye bayramı evde. b) Bütün Türkiye bayramı evde geçirdi. c) Türkiye geçirdi evde bütün bayramı. 11) Bir ormanda 40 tane mirket vardır. Bu mirketler, kendi aralarında oyun oynamak için beşerli gruplara ayrılırlarsa kaç grup oluşur? a) 8 b) 10 c) 5 12) 2 düzine kalemi 3 öğrenciye paylaştıran bir öğretmen aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar? a) 24 x 3 b) 24 – 3 c) 24 ÷ 3 13) Günde 4 bardak su içen Çağrı, 32 bardak suyu kaç günde içer? a) 9 b) 8 c) 10 14) Bugün günlerden 10 Nisan ise bugüne en yakın milli bayramımız hangisidir? a) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı b) 30 Ağustos Zafer Bayramı c) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 15) Bir düzine kalem için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Yarısı 6 tanedir. b) Çeyreği 3 tanedir. c) Tamamı 10 tanedir. 16) Verilen bir saatte akrep 10’u , yelkovan ise 12’yi gösterdiğinde saatin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?  a) Saat on. b) Saat on iki. c) Saat on buçuk. 17) Bir yıl 4 mevsim olduğuna göre 16 mevsim kaç yıl eder? a) 3 b) 4 c) 5 18) Aras’ın 46₺’si vardır. Ablasının parası ondan 9₺ eksik olduğuna göre iki kardeşin paralarının toplamı kaç ₺’dir? a) 83₺  b) 85₺  c) 80₺  19) Aşağıdakilerden hangisini parmak ile ölçmemiz daha uygun olur? a) Sınıfımızın boyu b) Akıllı tahtamızın boyu c) Kalemtıraşımızın boyu 20) Aşağıdakilerden hangisi standart ölçme araçlarından biri değildir? a) Cetvel b) Karış c) Mezura 21) Ülkemizin toprakları hangi kıtalarda yer alır?  a) Avrupa-Asya b) Avrupa-Amerika c) Amerika-Asya 22) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün çocukluğunda gerçekleşmiştir? a) Samsun’a çıkması b) Kurtuluş Savaşı’nı başlatması c) Mahalle Mektebine gitmesi 23) Aşağıdakilerden hangisini dini gün ve bayramlarda yaparız? a) Büyüklerimizin ellerini öperiz. b) Bayrak töreni yaparız. c) Saygı duruşunda bulunuruz. 24) Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur? a) Horon–Güneydoğu Anadolu Bölgesi b) Zeybek–Ege Bölgesi c) Kafkas Dansı–Akdeniz Bölgesi 25) “yumurta” hangi üretim faaliyeti sonucu oluşur?  a) Hayvancılık b) Tarım c) Sanayi 26) Aşağıdaki canlılardan hangisi kendi besinini kendi üretir? a) Fil b) Yunus balığı c) Meşe ağacı 27) Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülebilir bir atık değildir? a) Pil b) Yoğurt c) Cam 28) Kar yağışlı havalarda aşağıdakilerden hangisini yapmamız doğru olur? a) Binalardan uzak yürümek b) Büyük adımlarla yürümek c) Ani hareketler yaparak yürümek 29) Aşağıda doğal afetler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Doğal afetlerin olmasını engelleyebiliriz. b) Doğal afetlerin olmasını engelleyemeyiz. c) Doğal afetler mal ve can kaybına neden olabilir. 30) Aşağıdakilerden hangisi depremden sonra yapılması gerekenlerden biridir? a) Evdeki bütün eşyalar dışarıya çıkarılmalıdır. b) Yıkılmamış binaların arasına çadır kurulmalıdır. c) Binalardan uzaktaki açık alanlara gidilmelidir.

2.Sınıf "Uzaktan Eğitim" Genel Değerlendirme Testi

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler