1) Hangileri basit kesirdir? a) 3/5 b) 7/4 c) 5/2 d) 9/7 e) 6/8 f) 8/12 2) Hangileri bileşik kesirdir? a) 2/8 b) 4/6 c) 9/3 d) 8/4 e) 5/6 f) 14/5 3) Hangileri birim kesirdir? a) 1/22 b) 4/15 c) 1/9 d) 1/30 e) 3/8 f) 6/12

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?