Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Üç basamaklı en büyük doğal sayının basamak değerleri toplamı kaçtır? a) 999 b) 289 c) 998 2) 391 sayısındaki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? a) 27 b) 13 c) 45 3) 642 sayısının onlar basamağındaki rakamın sayı ve basamak değerleri kaçtır a) 36 b) 18 c) 35 4) 570 sayısına yuvarlanabilen en küçük sayının sayı değerleri toplamı kaçtır? a) 13 b) 16 c) 32 5) 4,2,5 rakamlarını kullanarak yazılabilecek en büyük çift sayı nedir? a) 452 b) 542 c) 254 6) 4,1,2 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek en büyük sayı ile en küçük sayının toplamı kaçtır* a) 545 b) 826 c) 514 7) Bir yolcu treninde 174 erkek,109 kadın ve 78 çocuk yolcu vardır. Buna göre trende kaç yolcu vardır. a) 361 b) 381 c) 287 8) Bir toplama işleminde toplananlardan biri 347,toplam 753 ise verilmeyen toplam kaçtır? a) 409 b) 406 c) 532 9) Ayşe'nin 55, Hasan'ın 64 bilyesi vardır. Gülten'in ise ikisinin bilyeleri kadar bilyesi vardır. Buna göre üçünün toplam kaç bilyesi vardır? a) 130 b) 129 c) 328 10) Berru ile babasının yaşları toplamı 84'tür.6 yıl sonra Berru ile babasının yaşları toplamı kaçtır? a) 96 b) 86 c) 74 11) Bir çıkarma işleminde çıkan sayı 204,fark 67 ise eksilen sayı kaçtır? a) 208 b) 271 c) 432 12) Bir havuza her gün 47 litre su dökülüyor.6 günde bu havuza kaç litre su birikir a) 435 b) 282 c) 654 13) Okulumuzda 15 sınıf ve her sınıfta 49 öğrenci olduğuna göre okulumuzda toplam kaç öğrenci vardır? a) 687 b) 735 c) 555 14) Bir tiyatro salonunda 98 sıra ve her sırada 16 koltuk vardır. Buna göre bu salonda kaç tane seyirci vardır? a) 1568 b) 999 c) 1000 15) Her gün 6 ekmek tüketen bir aile 2 haftada kaç ekmek tüketir a) 67 b) 84 c) 98 16) Okulumuzda 23 sınıf vardır. Her sınıfta 45 öğrenci olduğuna göre okulumuzda kaç öğrenci vardır? a) 1200 b) 1035 c) 1300 17) 402×9 sonucu kaçtır? a) 3618 b) 2000 c) 1678 18) 322×7 sonucu kaçtır? a) 2254 b) 2456 c) 2255 19) 555×4 sonucu kaçtır? a) 2220 b) 2000 c) 2340 20) 65 × 8 sonucu kaçtır? a) 548 b) 520 c) 345 21) 700 × 6 sonucu kaçtır? a) 4200 b) 3456 c) 5436

3.sınıf matematik

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler