Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
Atatürk ‘ ün gittiği okulları sırasıyla söyleyiniz., Atatürk ilk askeri başarısını hangi savaşta kazanmıştır?, 1911 ‘ de Trablusgarp savaşı sonunda hangi antlaşma imzalanmıştır?, Birinci Dünya Savaşı hangi yıllar arasında yapıldı ?, Osmanlı Devleti ‘ nin Birinci Dünya Savaşı ‘ na katılmasının sebebi nedir?, Birinci Dünya Savaşı taraflarını söyleyiniz., Çanakkale Savaşı , hangi savaşın içindedir?, Birinci Dünya Savaşı sonunda hangi antlaşmalar imzalanmıştır ?, Birinci Dünya Savaşı sonunda işgal edilen yerler nerelerdir?, Kuva-yi Milliye nedir ?, Milli Mücadele ( Kurtuluş Savaşı )ne zaman başlamıştır ?, Mustafa Kemal ‘ in İstanbul ‘ dan başlayıp, halkı kurtuluşa inandırmak için yaptığı çalışmalar ve toplantıların illerini sırayla söyleyiniz., Büyük Millet Meclisi ne zaman açıldı ?, Kurtuluş Savaşı ‘ nda hangi cephelerde savaştık?, Doğu cephesinde kimle savaşıldı? Ordunun başında hangi komutan vardı ?, Doğu cephesinde kazanıldı. Hangi antlaşma imzalandı ?, Kuva-yi Milliye birlikleri güney cephesinde kimle savaşmıştır? Hangi antlaşma imzalanmıştır?, Batı cephesinde kimle savaşıldı ? Ordunun komutanı kimdi?, Batı cephesinde hangi savaşlar yapılmıştır? Sırayla yazınız., Tekalif-i Milliye nedir?, Mustafa Kemal ‘ e “Gazi unvanı “ ve “mareşallik” rütbesi hangi savaştan sonra verilmiştir?, Kurtuluş Savaşı sonunda hangi antlaşmalar imzalanmıştır ?, Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir ?, İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya ‘ nın savaşılmadan kurtarıldığı antlaşma hangisidir?, Atatürk “ Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’ dir, ileri! “ emrini hangi savaşta vermiştir ?.

4. SINIF MİLLİ MÜCADELE----------CEM ZENGİN

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler