Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) okul (eş anlam?) a) al b) siyah c) beyaz d) mektep 2) zengin (eş anlam ? ) a) varlıklı b) fakir c) cömert d) paralı 3) güney (zıt anlam?) a) doğu b) batı c) kuzey d) sıcak 4) bayat (zıt anlam?) a) temiz b) taze c) sıcak d) güzel 5) doktor (eş anlam?) a) muallim b) Öğretmen c) hekim d) sağlıkçı 6) beyaz (eş anlam-zıt anlam?) a) siyah b) al c) ak d) kırmızı 7) ülke (eş anlam?) a) vatan b) yurt c) Türkiye d) millet 8) misafir (eş anlam?? a) akraba b) zengin c) konuk d) çirkin 9) talebe a) Öğrenci b) Öğretmen c) muallim d) muallime 10) fayda ( eş anlam-zıt anlam ?) a) yarar b) sert c) yumuşak d) zarar 11) hatıra a) günlük b) anı c) sevinç d) ıslak

Eş ve Zıt Anlamlı

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler