how old are you?, how many brothers or sisters have you got?, what's your favourite colour?, how often do you see your friends?, who do you sit next to in class?, how many lessons do you have?, do you go to school by bike ? do you walk?, where do you do your homework?, what is your favourite day?, can you play the piano? , can you play the guitar?, can you dance?.

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?