Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir (adıl) yoktur? a) Senin bu kadar kaba olduğunu bilmiyordum. b) Bunu değil, ötekini getireceksin. c) Kimileri kahve içmeyi çok sever. d) En sevdiğim çiçek güldür. 2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerini tutan bir sözcük kullanılmıştır? a) Herkes tahtaya baksın. b) Bilgisayarını tamir için götürmüş. c) Trafik kurallarına dikkat ederdi. d) Öğretmenlik mesleğini severek yapıyor. 3) Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla zamir kullanılmıştır? a) Elif, buraya iki yıl önce gelmiş. b) Bana artık bunlardan bahsetme. c) Bazıları toplantıya katılmış. d) Hangisini doğru yaptın? 4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez içinde verilen zamir türünün örneği yoktur? a) Konuyu yalnızca ben anladım. (Kişi Zamiri) b) Seninle birlikte kim gelecekmiş? (Belgisiz Zamir) c) Şunu mutlaka okumalısın. (İşaret Zamiri) d) Öğrencilerin birkaçı okula gelmemiş. (Belgisiz Zamir) 5) “Bugüne dek böylesini görmedim.” cümlesinde altı çizili zamirin türü nedir? a) Kişi zamiri b) İşaret zamiri c) Belgisiz zamir d) Soru zamiri

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler