1) Örüntü hangi şekille devam etmelidir? Soru işareti olan yere ne gelmelidir? a) b) c) d) 2) Önden bakıldığında nasıl görürüz? a) b) c) d) 3) Hangi iki şekilin birleşmesi ile ortaya çıkar? a) AB b) BC c) AC d) AE 4) Kulenin üstten görünümü hangisidir? a) A b) B c) C d) D 5) Sana ait olmasına rağmen başkalarının senden daha çok kullandığı şey nedir? a) Telefon b) Yedek kalem c) İsim d) Silgi 6) İki resim arasında kaç fark vardır? a) 3 b) 4 c) 5 d) 7 7) Bir çiftçinin 17 koyunu vardı. Sürüde salgın hastalık oldu,dokuzu ağır hastalandı, diğerleri öldü. Çiftçinin kaç canlı koyunu kalır? a) 9 koyun b) 8 koyun  c) 0 koyun d) 4 koyun e)   8) Şekildeki çubukları en alttakinden en üsttekine doğru sırala! a) D-E-G-H-F-B-C-A b) D-A-F-C-G-E-B-H c) D-G-A-F-C-E-B-H d) D-F-A-G-C-E-B-H 9) Şuan saat 3:35 eğer saatimiz, saat yönünün tersine 90 derece döndürülürse saat kaç olur? a) 11:20 b) 12:20 c) 10:45 d) 12:35 10) Hangi karede beyaz alan daha çoktur? a) Aynıdır b) Soldaki c) Sağdaki 11) Soru işareti olan yere ne gelecek? a) 65 b) 45 c) 35 d) 70 12) Bazı aylar 30, bazıları 31 gündür; kaç ayda 28 gün vardır? a) 4. ayda b) 2. ayda c) Hepsinde d) 1 ayda 13) Sadece bir tek kibritiniz var, içinde bir gaz lambası, bir gaz sobası, ve birde mum bulunan karanlık ve soğuk bir odaya girdiniz... Önce hangisini yakarsınız? a) gaz lambası b) gaz sobası c) mum d) kibrit

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?