Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Meal, Kur'an-ı Kerim'in başka bir dile kelimelerinin anlamları gözetilerek çevrilmesine denir. a) Doğru b) Yanlış 2) Kur'an-ı Kerim 'in ayetlerini Hz. Muhammed'e (sav) ileten melek Mikail'dir (as). a) Doğru b) Yanlış 3) Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini açıklamayı ve yorumlamaya tefsir denir. a) Doğru b) Yanlış 4) Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed (sav) 40 yaşında iken vahyedilmeye başlanmıştır. a) Doğru b) Yanlış 5) Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece Miraç gecesidir. a) Doğru b) Yanlış 6) Bir buyruk veya düşüncenin Allah tarafından peygamberlere bildirilmesine vahiy denir. a) Doğru b) Yanlış 7) Kur’an-ı Kerim'in bütün sure ve ayetlerinin yazılıp bir araya toplanmış, ciltlenmiş ve iki kapak arasına alınmış haline cüz denir. a) Doğru b) Yanlış 8) Kur'an-ı Kerim Farsça indirilmiştir. a) Doğru b) Yanlış 9) Kur’an-ı Kerim’in ayetlerini yazan kişilere '' vahiy katibi'' denir. a) Doğru b) Yanlış 10) Zeyd Bin Sabit'in (r.a) görevi Kur'an-ı Kerim'i öğretmektir. a) Doğru b) Yanlış 11) Kur'an-ı Kerim, Hz. Osman tarafından kitap haline getirilmiştir. a) Doğru b) Yanlış 12) İlk vahiy, Mekke yakınlarında Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında gelmiştir. a) Doğru b) Yanlış 13) Ayetler, içlerinde ayet numaralarının yazılı olduğu küçük yuvarlak işaretlerle ayrılmıştır. Bu işaretlere fıhristi denir. a) Doğru b) Yanlış 14) Kur'an-ı Kerim'de sureler indirildiği yere göre Mekki ve Medeni sureler olarak ikiye ayrılır. a) Doğru b) Yanlış 15) Kur’an-ı Kerim olaylara ve durumlara göre yirmi üç yıl boyunca parça parça indirilmiştir. a) Doğru b) Yanlış

doğru- yanlış din kültürü

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler