Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Milli Mücadele nerede başlamıştır? a) Samsun b) Sakarya c) Ankara d) Antalya 2) Doğu cephesi komutanı kimdir? a) Kazım Karabekir b) İsmet İnönü c) Fevzi Çakmak d) Mustafa Kemal Atatürk 3) Hangisi milli kültürümüze ait oyunlardan biri değildir? a) Dalye b) Mangala c) Satranç d) Saklambaç 4) İnsanın kendisini bir başkasının yerine koymasına ne denir? a) Yetenek b) Saygı c) Hoşgörü d) Empati 5) Osmanlı Devleti hangi antlaşmayı imzaladıktan sonra bağımsızlığını ve kendini savunma hakkını kaybetmiştir? a) Gümrü Antlaşması b) Londra Antlaşması c) Mondros Ateşkes Antlaşması d) Lozan Barış Antlaşması 6) Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesinde hangi devletle savaştık? a) Yunanistan b) Ermenistan c) Fransa d) İngiltere 7) İzmir'in işgaline karşı ilk tepkiyi gösteren ve mesleği gazetecilik olan milli mücade kahramanımız kimdir? a) Hasan Tahsin b) Yörük Ali Efe c) Sütçü İmam d) Ali Saip Bey 8) Hangisi Batı Cephesi savaşlarından biri değildir? a) İnönü Savaşları b) Sakarya Meydan Muharabesi c) Trablusgarp Savaşı d) Büyük Taarruz 9) Urfa'nın direniş ruhunu ateşleyen ve Atatürk tarafından kendine ''Ursavaş'' soyadı verilen kahramanımız hangisidir? a) Ali Saip Bey b) Sütçü İmam c) Şahin Bey d) Hasan Tahsin 10) Türkiye Cumhuriyetinin ilk başbakanı hangisidir? a) Recep Tayyip Erdoğan b) Mustafa Kemal Atatürk c) Fevzi Çakmak d) İsmet İnönü 11) ''Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!'' emrini Atatürk hangi savaş sırasında vermiştir? a) Trablusgarp Savaşı b) Başkomutanlık Meydan Muharebesi c) Sakarya Meydan Muharebesi d) Çanakkale Savaşı 12) Hangi savaştan sonra Atatürk'e Başkomutanlık yetkisi verilmiştir? a) Sakarya Meydan Muharebesi b) Başkomutanlık Meydan Muharebesi c) Kütahya-Eskişehir Savaşları d) İnönü Savaşları 13) Güney Cephesi'nde Kuvayi Milliye birlikleri hangi devlete karşı savaşmıştır? a) Fransa b) Almanya c) Yunanistan d) Rusya 14) Hangisi Kurtuluş Savaşı'ndan önce yapılan bir savaştır? a) Sakarya Savaşı b) Çanakkale Savaşı c) Büyük Taarruz d) İnönü Savaşları 15) Milli Mücadele'nin yönetildiği TBMM'nin açılış tarihi hangisidir? a) 19 Mayıs 1919 b) 30 Ağustos 1922 c) 9 Eylül 1922 d) 23 Nisan 1920 16) İtilaf Devletleri'nden hangisi savaş yapmadan ülkemizi terk etmiştir? a) Ermenistan b) Fransa c) Yunanistan d) İtalya 17) Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri’nden değildir? a) İngiltere b) Fransa c) İtalya d) Almanya 18) Güney Cephesi’ndeki savaşlar hangi antlaşmayla son bulmuştur? a) Vakfıkebir Antlaşması b) Tonya Antlaşması c) Ankara Antlaşması d) Beşikdüzü Antlaşması 19) Mustafa Kemal ATATÜRK nerede doğmuştur? a) Selanik b) Ankara c) İstanbul d) İzmir 20) Mustafa Kemal Atatürk hangi tarihte hayata gözlerini yummuştur? a) Bilmiyorum b) Ay! Unuttum. c) Kolay soruymuş d) 10 Kasım 1938

MİLLİ MÜCADELE

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler