Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Aşağıdakilerden hangisi düşünceyi geliştirme yollarından biri değildir? a) Tanımlama b) Benzetme c) Öyküleme d) Karşılaştıma 2) "Ahmet yarın okula gidecekmiş." Cümlesinin ögeleri sırasıyla handisidir?eri a) Özne-zarf tümleci-yer tamlayıcısı-yüklem b) Özne-yüklem c) Yüklem-özne-yer tamlayıcısı d) Özne-nesne-yüklem 3) Aşağıdakilerden hangisi amaç sonuç cümlesidir? a) Fazla yemek yediği için karnı ağrıdı. b) Ekmek almak için markete gitti. c) Kardeşim bana su getirirse ona kolyemi vereceğim. d) Evde kuşlarım olduğu için kedi besleyemiyorum. 4) Aşağıdakilerden hangisi yer tamlayıcısına sorduğumuz sorulardan değildir? a) Kime b) Neyden c) Nereden d) Nasıl 5) Aşağıdakilerden cümlelerden hangisi sıfat fiil içerir? a) Dönülmez akşamın ufkundayız. b) Dereyi görmeden paçayı sıvama. c) Balık tutmak bir yetenek işidir. d) Onunla tanışmayı bende istiyorum.

8.sınıf türkçe

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler