Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna gelecek noktalama işareti diğerlerinden farklıdır? a) Eyvah yine okula geç kaldım() b) Saat dokuz mu() c) Kütüphane kaçıncı katta() 2) “Babam geldi mi ( )” cümlesinde parantez içine hangi noktalama işareti gelmelidir? a) nokta b) virgül c) soru işareti 3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kelime sayısı en fazladır? a) Annemle pazardan marul, biber, soğan ve patates aldık. b) Uçurtma gökyüzünde süzülüyordu. c) Efe ve Derya top oynuyordu. 4) 4 + 6 = ... işleminde toplam kaçtır? a) 9 b) 10 c) 11 5) Hangi şıkta “şeftali” kelimesinin ünlü harfleri sırasıyla doğru verilmiştir? a) e - a b) e - i - t c) e - a - i 6) 7 + 5 = ... işleminde toplam kaçtır?  a) 12 b) 13 c) 11 7) Bugün pazartesi ise yarın hangi gündür? a) Perşembe b) Pazar c) Salı 8) Hangi şıkta “Atatürk” kelimesinin ünlü harfleri sırasıyla doğru verilmiştir? a) t -t - r - k b) a-a-ü c) a-ü 9) Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır?  a) Tanımadığım kişilerle bilgilerimi paylaşmam. b) Yabancılar bana yiyecek ikram ettiğinde kabul ederim.  c) Beni rahatsız eden birine karşı çıkmamalıyım.  10) “Anıtkabir …………………….’da bulunmaktadır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) Adana b) Ankara c) İstanbul 11) Resimdeki varlığın ismi nedir ? a) civciv b) kaz c) ördek 12) 8 + 6 = ... işleminde toplam kaçtır? a) 13 b) 14 c) 15 13) Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan değildir?  a) Ramazan Bayramı  b) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı c) 30 Ağustos Zafer Bayramı 14) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  a) Ispanak yenilebilen bir bitkidir. b) Bütün bitkilerin çiçeği vardır. c) Bitkilerin yaşayabilmesi için suya ihtiyacı vardır.  15) Gündüz gökyüzünde hangisini görebiliriz? a) Güneş b) Ay  c) Yıldızlar

1.Sınıf Genel Değerlendirme Testi - 1

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler