Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Mıknatıs hangi maddeleri çekmez? a) ALTIN b) DEMİR c) NİKEL d) KOBALT 2) Mıknatısların kutuplarını gösteren harfler hangisidir? a) A-N b) N-S c) N-B d) F-N 3) Fosiller için verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Milyonlarca yıl içerisinde oluşmuştur. b) Ölen her canlı fosilleşmez. c) Bitki ve hayvan kalıntılarının günümüze ulaşmış halidir. d) Oluşması için ölen her canlının hava ile teması olmalıdır. 4) Hangisi kayaçlara örnek gösterilemez? a) TAŞ b) KUM c) ODUN d) KAYA 5) Olayların oluş sırasına göre sıralanmasına ..........denir? Noktalı yere ne gelmelidir? a) Tarih b) Saat c) Takvim d) Kronoloji 6) Aşağıdaki sözcük eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? a) kelime-sözcük b) siyah-kara c) beyaz-al d) öğrenci-talebe 7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli kelime yoktur? a) El elin eşeğini türkü söyleyerek arar b) Yarın bizim evde eğlence var c) Çaydan gelirken ayaklerı ıslanmış d) Al elmaya taş atan çok olur 8) Mıknatıs ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Zıt kutuplar birbirini çeker b) Talaş-demir tozu karışımını ayırmak için kullanılır. c) Madeni paraları çeker d) Büyüklüğüne göre çekim kuvveti değişir 9) Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurdur? a) Deniz b) Tarla c) Göl d) Orman 10) Atatürk TBMM tarihde açmıştır a) 23 Nisan 1920 b) 29 Nisan 1923 c) 30 Ağustos 1922 d) 19 Mayıs 1919 11) Aşağıdakilerden hangiside hayal ürünü bir ifade kullanılmıştır a) Karıncalar inanılmaz çalışkan hayvanlardır b) Atlar at arabasını çok hızlı sürüyolardır c) Küçük bir dokunuşla kabak at arabası oldu d) Kaplanlar bakıcılar tarafından besleniyordu 12) Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurdur? a) Kavşaklar b) otoyollar c) Vadiler d) Köprüler

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler