Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Aşağıdakilerden hangisi bileşik kesirdir? a) 1/4 b) 3/5 c) 6/15 2/5 d) 9/2 2) 3/4 kesrine denk gelen kesir hangisidir? a) 6/16 b) 9/12 c) 3/9 d) 6/15   3) Basit kesir nedir? a) Payı paydasından küçük kesirdir. b) Payı paydasından büyük kesirdir. c) Bir kesrin sadeleştirilmiş halidir. d) Payın bir olduğu kesirdir. 4) Hangisi  basit kesirdir? a) 9/2 b) 12/5 c) 3/6 d) 1/5 5) Birim kesir olmayan hangisidir? a) 1/2 b) 1/6 c) 1/45 d) 4/6 6) Aşağıdakilerden hangisi denk kesir değildir? a) 2/3 8/12 b) 1/2 2/4 c) 6/15 3/5 d) 4/5 16/20

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler