Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Aşağıdakilerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? a) Annem hem acılı hem de tatlı şeyler yapmış. b) Ben sonbahar ve güzü çok severim. c) Canım tatlı çekti. d) Ben tatlı ve ekşiyi severim. 2) Aşağıdakilerden hangisinde eş anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? a) Barış ve sulh eş anlamlıdır. b) Tatlıyı severim ama acıyı sevmem. c) Kardeş olmanıza rağmen sen çok iyisin ama o kötü. d) O elbise çok çirkin. 3) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? a) Barış --- Sulh b) Al --- Kırmızı c) Hasret---Misafir d) Düş---Rüya 4) Aşağıdakilerden hangisi eş seslidir? a) Kuş b) Yüz c) Kura d) Turnuva 5) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi eş anlamlı değildir? a) Ak -- Beyaz b) al -- kırmızı c) doğru-- yanlış d) ırak-- uzak 6) aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? a) Al-- Kırmızı b) Kelime--Cümle c) Ak--Siyah d) Sözcük--Tümce 7) Aşağıdakilerden hangisi eş sesli sözcük değildir? a) Kale b) Kura c) Düş d) Gül 8) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eş sesli bir sözcük vardır? a) Karnıma ağrılar girdi. b) Sana bunu ben verdim. c) Gülmekten ağlayacaktım. d) Onu bana verir misin.

eş ve zıt anlamlı sözcükler

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler