Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Çarpışan arabalar a) Bumper cras  b) Bumper cars c) Bmuper cars 2) Roller coaster a) Paten b) Tren c) Hız treni 3) Korku tüneli a) Ghost train b) Gosth train c) Ghost trein 4) Binmek a) Get on b) Get in c) Gat on 5) Atlı karınca a) Carousel  b) Hiç biri c) Crausel 6) Dönme dolap a) Feris whel b) Ferris wheel c) Hiç biri 7) Circus a) Sirk b) Panayır c) Fuar 8) Sıkıcı a) Dell b) Dul c) Dull 9) Hate a) Sevmek b) Nefret etmek c) Sevmemek 10) Slow a) Hızlı b) Yavaşlamak c) Yavaş

At the fair unit 5

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler