Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Guten Morgen a) Günaydın b) İyi akşamlar c) İyi günler 2) Guten Abend a) İyi günler b) İyi geceler c) İyi akşamlar 3) Gute Nacht a) İyi günler b) İyi geceler c) İyi akşamlar 4) Dreizehn a) on iki b) on bir  c) on üç 5) Fünfzehn a) on iki b) on beş c) on dört 6) Sechzehn a) on bir b) on dört c) on altı 7) Guten Tag a) İyi günler b) İyi sabahlar c) İyi geceler 8) Eins a) bir b) iki c) üç 9) drei a) iki b) üç c) dört 10) zwanzig a) on sekiz b) on dokuz c) yirmi 11) vierzehn a) on üç b) on dört c) on beş 12) elf a) on b) on bir c) on iki 13) zwei a) iki b) üç c) dört 14) vier a) dört b) beş c) altı 15) fünf a) beş b) altı c) yedi 16) sieben a) altı b) yedi c) sekiz 17) zwölf a) on bir b) on iki c) on üç 18) siebzehn a) on altı b) on yedi c) on sekiz 19) neunzehn a) on sekiz b) on dokuz c) yirmi 20) achtzehn a) on altı b) on yedi c) on sekiz 21) null a) bir b) sıfır c) iki 22) acht a) yedi b) sekiz c) dokuz 23) zehn a) dokuz b) on c) on bir 24) neun a) sekiz b) dokuz c) on 25) ein und zwanzig a) 21 b) 22 c) 23 26) fünf und zwanzig a) 23 b) 24 c) 25 27) Ich bin Rümeysa. a) Senin adın Rümeysa. b) Benim adım Rümeysa. c) Onun adı Rümeysa. 28) Wo wohnst du? a) Nereden geldin? b) Nerede yaşıyorlar? c) Nerede yaşıyorsun? 29) Ich bin fünfzehn jahre alt. a) Ben 16 yaşındayım. b) Ben 15 yaşındayım. c) Sen 15 yaşındasın. 30) Woher kommst du? a) Nereden geliyorsun? b) Nerede oturuyorsun? c) Nereden oturuyorlar? 31) Du bist eine Frau. a) Ben bir kadınım. b) Sen bir kadınsın. c) Onlar kadınlar. 32) Das ist gut. a) Bu iyi. b) O iyi c) Bu kötü. 33) Das ist ein mann. a) Bu bir kadındır. b) Bu bir adamdır. c) O bir adamdır. 34) Ist er gut? a) İyi misin? b) O iyi mi? c) Onlar iyi mi? 35) Wie heisst du? a) Nasılsın? b) Adın ne? c) Onun adı ne?

ALMANCA KUTU AÇMA OYUNU \ RÜMEYSANUR ATASEVER

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler