Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) İzmir'e ilk kurşunu sıkan kahramanımız kimdir? a) Şerife Bacı b) Hasan Tahsin c) Sütçü İmam d) Kazım Karabekir 2) Mustafa Kemal Samsun'a ne zaman çıkmıştır? a) 29 Ekim 1923 b) 23 Nisan 1920 c) 19 Mayıs 1919 d) 10 Kasım 1938 3) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce olmuştur? a) Amasya Genelgesi b) TBMM'nin açılması c) Sivas Kongresi d) Erzurum Kongresi 4) Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için ilk nereye gitmiştir? a) Ankara b) İzmir c) Erzurum d) Samsun 5) Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması'nda yer almaz? a) Ordumuzun dağıtılması b) Silahlarımıza el konulması c) Düşmanların yurdumuzu paylaşması d) Herkese yiyecek dağıtılması 6) Fransızlar ülkemizde nereyi işgal etmiştir? a) İzmir b) Antalya c) Urfa d) İstanbul 7) Sakarya Meydan Savaşı hangi tarihte başlamıştır? a) 23 Ağustos 1921 b) 19 Mayıs 1919 c) 16 Nisan 1913 d) 23 Nisan 1920 8) Doğu Cephesi komutanımız kimdir? a) İsmet İnönü b) Kazım Karabekir c) Sütçü İmam d) Yörük Ali 9) Doğu Cephesinde kimlerle savaştık? a) İtalyanlar b) Fransızlar c) Yunanlar d) Ermeniler 10) Ankara hükümetinin uluslararası alanda kazandığı ilk siyasi başarı hangisidir? a) Gümrü Antlaşması b) Trablusgarp Savaşı c) Ankara Antlaşması d) Mondros Ateşkes Antlaşması 11) Eskişehir ve Kütahya'yı ele geçiren Yunanlıların bir sonraki hedefi ne olmuştur?  a) Ankara'yı ele geçirmek b) Ülkemizi terk etmek c) Samsun'u ele geçirmek d) Amasya'yı ele geçirmek 12) Büyük Taarruz hangi tarihte başlamıştır?  a) 18 Eylül 1922 b) 30 Ağustos 1922 c) 15 Mayıs 1919 d) 26 Ağustos 1922 13) Sütçü İmam güney cephesinin hangi şehrinde düşmana karşı direnişe geçmiştir? a) Kahramanmaraş b) Urfa c) Adana d) Antep 14) Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinden değildir? a) Fransa b) Almanya c) Rusya d) İngiltere 15) Aşağıdakilerden hangisi İttifak Devletlerindendir? a) Fransa b) A.B.D c) İtalya d) Osmanlı Devleti

4. Sınıf Milli Mücadele Dönemiİİİ

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler