Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Hangisi tarihin unsuru değildir? a) Sebep - sonuç b) Belgeler c) Gözlem 2) Tarih biliminde en önemli unsur nedir? a) Belge (Kaynak) b) yer ve zaman c) sonuç 3) Tarih bilimi hangi yöntemi kullanmaz? a) Kaynak arama b) Tasnif c) Deney ve gözlem 4) Hangisi olaya örnektir? a) Milli mücadele b) Milliyetçilik c) Liberalizm 5) Hangisi Olguya örnektir? a) Lale devri b) Fransız ihtilali c) Anadolu'nun Türkleşmesi 6) Tarihte olmuş ve bitmiş ve tek tek meydana gelen kısa süreli gelişmelere ne denir? a) Olgu (Vakıa) b) Olay (Vaka) c) Kısas 7) Uzun süreli gelişmelere ve başlangıç ve bitişi belli olmayan soyut gelişmelere ne denir? a) Olay b) Olgu c) Kavram 8) Hangisi tarihin araştırma yöntemi değildir? a) Gözlem yapmak b) Tasnif c) Tahlil d) Tenkid e) Terkib f) Kaynak tarama 9) Hangisi sözlü kaynaktır? a) Destan b) Kitabe c) Ferman 10) Tarih araştırma yöntemlerinden hangisi sınıflandırma yapar? a) Terkib b) Sentez c) Tasnif d) Tahlil 11) Tarih araştırma yöntemlerinden hangisi kaynakların doğru mu yanlış mı olduğunu tespit eder? a) Terkib b) Tasnif c) Sentez d) Tahlil 12) Birinci elden kaynağa örnek hangisi olabilir? a) Fatih dönemi Akçeleri b) 9. Sınıf MEB kitabı c) Halil İnalcık'ın kitabı ''Osmanlı Devleti'' 13) ikinci elden kaynağa örnek hangisi olabilir? a) Fatih dönemi Akçeleri b) 9. Sınıf MEB kitabı c) Kanuni dönemi fermanları 14) İlk tarih yazıcılığı yapan Uygarlık? a) Hititler b) Asurlular c) Sümerler 15) Tarihin babası olarak adlandırılan Antik Yunan tarihçisi a) Thukıydides b) Çiçero c) Herodot 16) Hangisi tarihi kaynak grubunda yer almaz? a) Kitabe b) sav - Sagu c) Destan d) Fotoğraf e) Kemik parçaları f) karbon 14 17) Tarihin konusu nedir? a) Hayvanlar b) İnsanlar c) Yeryüzü şekilleri 18) Tarihi diğer bilimlerden ayıran en önemli özellik nedir? a) Belgelere dayanması b) İnsanları incelemesi c) Geçmişte yaşanmış olayları incelemesi d) Yer ve zaman göstermesi 19) Tarihi edebiyattan ayıran özellik hangisidir? a) olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurması b) insanları çok yönlü etkilemesi c) olayları tarafsız anlatması d) Tarihi olayların yerini ve zamanını belirtmesi 20) Tarihte yaşanmış bir olayı günümüz değer yargılarına göre değerlendirmek bir hatadır. Bu hata aşağıdakilerden hangisidir? a) Kronoloji b) Anakronizim c) Sekülerleşme

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler