Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
Doğru: Fosil yakıtlara örnek olarak kömür, petrol ve doğal gaz verilebilir. , Benzin, mazota göre daha verimlidir. , Kok kömürü ve odun kömürü yapay katı yakıtlara örnektir. , Yenilenemeyen enerji kaynaklarının oluşumu çok uzun sürer. , Bitkilerden modern yöntemlerle biyodizel ve biyoetanol elde edilir. , Yakıtlar yanarken açığa çıkan karbondioksit gazı asit yağmurlarına neden olur. , Sera etkisine neden olan gazların artması sonucu küresel ısınma oluşur. , Güneş panellerinde toplanan güneş enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülür. , Yanlış: Biyokütle enerjisi yenilenemez enerji kaynağıdır. , Petrol dünyada elektrik üretiminde en çok kullanılan fosil yakıttır. , Linyit, sıvı yakıtlara örnektir. , Hidroelektrik enerji, yer kabuğunun kilometrelerce derinliğinde erimiş kayalardan oluşur. , Zehirlenmeye maruz kalan kişiye ilk müdahale olarak ılık su içirilmelidir. , Soba zehirlenmesine önlem olarak soba, bacaya en uzak yere kurulmalıdır. ,

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler