Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
Yakıt - Yanma özelliği gösteren yandığı zaman çevresine ısı veren maddelere denir. , Fosil Yakıt - Toprak katmanları arasında kalan canlı kalıntılarının uygun koşullarda oluşturduğu maddelere denir.  , Güneş - Tüm yakıtların enerji kaynağıdır. , Petrol - Dünyada en yaygın kullanım alanına sahip olan fosil yakıttır. , Doğal gaz - Renksiz , kokusuz ve gaz halindeki bir fosil yakıttır. , Hidroelektrik Enerji - Suyun hareketinden faydalanılarak elde edilen enerjidir.  , Jeotermal Enerji - Yer kabuğunun kilometrelerce derinliğinde erimiş kayalardan oluşan enerjidir. , Yenilenemez Enerji Kaynakları - Oluşumları uzun süren enerji kaynaklarıdır. , Yenilenebilir Enerji Kaynakları - Kullanıldıkları halde tükenmeyen ,çevreye zarar vermeyen enerji kaynaklarıdır., Kömür - Dünyada elektrik üretiminde en çok kullanılan fosil yakıttır. ,

Tema

Seçenekler

Afiş

Şablonu değiştir

Etkileşimliler